Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Tema
1 Grupi multi-etnik për Mbështetjen e Grave E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
2 Gratë e Kosovës në Media E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
3 Bisedimet Gjinore: Sepse Ne bëjmë një ndryshim E përfunduar EU EUSR Shtëpia e Evropës #GENDER EQUALITY
4 Java e Gruas Po vazhdon NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
5 Akademia e lidershipit - Fuqizimi i grave dhe vajzave për proceset e vendimmarrjes Po vazhdon GIZ Kosovo Forumi për Udhëheqje dhe Diplomaci #GENDER EQUALITY #YOUTH
6 Ologenska ekologika E përfunduar 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NGO Santa Maria #GENDER EQUALITY
7 Gratë e reja ndërtojnë paqen E përfunduar EU Kvinna till Kvinna Art Polis Alternativni Centar za Devojke #GENDER EQUALITY
8 Nxitja e rolit të Grupit të Grave përmes afrimit rajonal dhe vendosjes së marrëdhënies së tyre me median Po vazhdon 2019-10-01 Balkans Policy Research Group #GENDER EQUALITY

Si mund të kontribuoj?

Anëtarët e rinj - Ju lutemi përdorni opsionin "Regjistrohuni për t'u bërë anëtar" për të kontribuar. Ju do të merrni casjen e përdoruesit me opsionin për të krijuar një fjalëkalim të ri së shpejti.