Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Tema
1 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
2 Promovimi i Zveçan - si një destinacion turistik E përfunduar 2019-10-01 2020-03-01 UNDP Radio Mitrovica Sever
3 Media filmike dhe faktike E përfunduar 2018-01-02 2019-11-30 KCSF DokuFest
4 Përmirësimi i urës midis mediave dhe qytetarëve Po vazhdon 2019-01-01 2020-08-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO Kosovo Glocal
5 Forcimi i sektorit të mediave për t'i shërbyer më mirë interesit publik E përfunduar 2020-01-26 2020-06-26 UNMIK KoSSev Centre for Communities Development (CCD)
6 Kultura për ndryshim Po vazhdon EU Qendra Multimedia Goethe-Institut
7 Rreziku nga dezinformimi në pandeminë kohore E përfunduar UN Women Shoqata e Gazetarëve të Kosovës

Si mund të kontribuoj?

Anëtarët e rinj - Ju lutemi përdorni opsionin "Regjistrohuni për t'u bërë anëtar" për të kontribuar. Ju do të merrni casjen e përdoruesit me opsionin për të krijuar një fjalëkalim të ri së shpejti.