Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Tema
1 Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut E përfunduar 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
2 WOmentorship for Dialogue programme E përfunduar 2019-09-27 2019-09-29 OSCE #GENDER EQUALITY #YOUTH
3 Akademia e Dialogut për Gratë e Re E përfunduar 2019-10-11 2019-10-20 OSCE

Si mund të kontribuoj?

Anëtarët e rinj - Ju lutemi përdorni opsionin "Regjistrohuni për t'u bërë anëtar" për të kontribuar. Ju do të merrni casjen e përdoruesit me opsionin për të krijuar një fjalëkalim të ri së shpejti.