Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Tema
1 Zhvillimi i Kapaciteteve në sektorin e Arsimit Themelor në Kosovë (CDBE) Po vazhdon 2021-01-01 GIZ Kosovo Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
2 BONEVET - Arsimi pa pengesa Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO BONEVET #YOUTH
3 Qendrat e të mësuarit shtegun për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkan Sunflowers Kosova #HUMAN RIGHTS

Si mund të kontribuoj?

Anëtarët e rinj - Ju lutemi përdorni opsionin "Regjistrohuni për t'u bërë anëtar" për të kontribuar. Ju do të merrni casjen e përdoruesit me opsionin për të krijuar një fjalëkalim të ri së shpejti.