Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Tema
1 Fondi i Shoqërisë Civile - Catalytic Po vazhdon NGO Fodem UN Habitat NGO YCC NGO Santa Maria #GENDER EQUALITY
2 Jo Pronë e Jotja: Lidhja midis Dhunës në Familje dhe të Drejtave të Pronës së Grave në Kosovë E përfunduar 2019-11-01 2020-05-31 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
3 Kampanja 16 ditë të kampanjës së aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore E përfunduar 2018-11-01 2018-12-01 UN Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
4 Mbështetje e vazhdueshme - Barazia gjinore dhe të drejtat e grave Po vazhdon UNHCR #GENDER EQUALITY
5 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
6 Gratë e reja ndërtojnë paqen E përfunduar 2019-11-05 2019-11-08 EU Kvinna till Kvinna Art Polis Alternativni Centar za Devojke #GENDER EQUALITY
7 Bisedimet Gjinore: Sepse Ne bëjmë një ndryshim E përfunduar EU EUSR Shtëpia e Evropës #GENDER EQUALITY
8 Akademia e lidershipit - Fuqizimi i grave dhe vajzave për proceset e vendimmarrjes Po vazhdon GIZ Kosovo Forumi për Udhëheqje dhe Diplomaci #GENDER EQUALITY #YOUTH
9 Ndërtimi i komuniteteve të forta dhe elastike në Mitrovicë Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 CBM NGO Mundesia NGO Open Data Kosovo #YOUTH
10 Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtat e tyre të trashëgimisë E përfunduar 2018-04-01 2019-04-01 USAID BIRN ATRC #GENDER EQUALITY
11 Të drejtat e pronës së grave - Fiction apo sundimi i ligjit? E përfunduar 2019-07-15 2020-07-05 USAID ATRC Communication for Social Development #GENDER EQUALITY
12 Burra dhe djem si partnerë në promovimin e barazisë gjinore Po vazhdon 2018-01-01 NGO Synergy CARE Balkans OAK Foundation
13 Angazhimi i grave për të udhëhequr dhe modeluar zgjidhje me bazë komunitare për të çuar përpara ndryshimet sociale dhe ekonomike Po vazhdon 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
14 JO do të thotë JO E përfunduar 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
15 Mini-biblioteka "Sillni një libër - Merrni një tjetër" Po vazhdon Art Polis Kosovar Gender Studies Center Kosova Women's Network #GENDER EQUALITY
16 Poezia për pushtet - daydo ditë është 8 Marsi E përfunduar 2020-03-08 UNFPA Art Polis CFD Zvicerane #GENDER EQUALITY
17 Muzeu Virtual i Aktivistëve Po vazhdon Kvinna till Kvinna Art Polis #GENDER EQUALITY
18 Të drejtat e njeriut në filmin e animuar: histori problematike dhe bashkëkohës konfuz E përfunduar Sida ANIBAR CDF

Si mund të kontribuoj?

Anëtarët e rinj - Ju lutemi përdorni opsionin "Regjistrohuni për t'u bërë anëtar" për të kontribuar. Ju do të merrni casjen e përdoruesit me opsionin për të krijuar një fjalëkalim të ri së shpejti.