Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Tema
1 Vetë-Punësim të Përmirësuar dhe Mundësi Punësimi në Viti Po vazhdon 2019-10-01 2020-06-01 UNDP Kosova Women for Women #YOUTH

Si mund të kontribuoj?