Viti

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 E përfunduar 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
2 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 E përfunduar 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
3 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 E përfunduar 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
4 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 E përfunduar 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
5 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 E përfunduar 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
6 Pjesëmarrje më e gjerë e komunitetit për qeverisje të mirë dhe marrdhënje më të mira inter-etnike E përfunduar UNMIK
7 Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të drejtat e grave në pronë dhe trashëgimi E përfunduar 2018-04-01 2019-02-01 USAID ATRC Gruaja Hyjnore
8 Shndërrimi i mundësive ekonomike dhe sociale të grave në praktikë E përfunduar 2017-03-22 2019-07-22 EU Partners Kosova #GENDER EQUALITY
9 Ndërtimi i kapaciteteve profesionale të të rinjve në sektorin e bujqësisë E përfunduar 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK #YOUTH
10 Vetë-Punësim të Përmirësuar dhe Mundësi Punësimi në Viti Po vazhdon 2019-10-01 2020-06-01 UNDP Kosova Women for Women #YOUTH
11 Vetë-Punësim të Përmirësuar dhe Mundësi Punësimi në Viti Po vazhdon 2019-10-01 2020-06-01 UNDP Kosova Women for Women #YOUTH
12 Vetë-Punësim të Përmirësuar dhe Mundësi Punësimi në Viti Po vazhdon 2019-10-01 2020-06-01 UNDP Kosova Women for Women #YOUTH
13 Vallet Koreografike dhe Solokendimi Po vazhdon 2019-10-01 2020-07-01 UNDP NGO Jonuz Ramadani
14 Up to Youth Po vazhdon 2019-04-01 2024-04-01 USAID Global Communities #YOUTH
15 Up to Youth Po vazhdon 2019-04-01 2024-04-01 USAID Global Communities #YOUTH
16 Punimet në Sallën e Asamblesë Komunale, inventarin, sistemin e zërit dhe pajisjet IT E përfunduar 2019-02-27 Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal
17 Promovimi i sektorit të Bimëve Mjekësore Aromatike në Viti Po vazhdon UNDP EU
18 Rilindja e trashëgimisë së Letnicës - gjurmët e Nënë Terezës nga Kalkuta E përfunduar 2019-06-29 OSCE #YOUTH
19 Rilindja e trashëgimisë së Letnicës - gjurmët e Nënë Terezës nga Kalkuta E përfunduar 2019-06-29 OSCE #YOUTH
20 Rilindja e trashëgimisë së Letnicës - gjurmët e Nënë Terezës nga Kalkuta E përfunduar 2019-06-29 OSCE #YOUTH