Mitrovicë e Jugut

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit Po vazhdon Sida CBM UN Habitat PAX
2 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit Po vazhdon Sida CBM UN Habitat PAX
3 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit Po vazhdon Sida CBM UN Habitat PAX
4 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit Po vazhdon Sida CBM UN Habitat PAX
5 Grupi multi-etnik për Mbështetjen e Grave E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
6 Gratë e Kosovës në Media E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
7 Jo Pronë e Jotja: Lidhja midis Dhunës në Familje dhe të Drejtave të Pronës së Grave në Kosovë E përfunduar 2019-11-01 2020-05-31 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
8 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
9 Fuqizimi i Rinisë për një të ardhme të begatë dhe të qëndrueshme në Kosovë Po vazhdon 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
10 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit Po vazhdon Sida CBM UN Habitat PAX
11 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit Po vazhdon Sida CBM UN Habitat PAX
12 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore Po vazhdon UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY
13 Mbështetje për të organizuar seminarin vjetor të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit në bashkëpunim me Akademinë e Kosovës për Drejtësi E përfunduar UNMIK Gjykata e Apelit Kosovëdhe Akademia e Kosovës për Drejtësi
14 Rritja e efikasitetit të sistemit të ofrimit të drejtësisë në rajonin e Mitrovicës duke adresuar çështjet e pazgjedhura E përfunduar UNMIK NGO ADRC Gjykata Themelore Mitrovicë #HUMAN RIGHTS
15 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore E përfunduar UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY
16 Mbështetja e përpjekjeve për krijimin e një strehimoreje rajonale për të mbijetuarit e dhunës në familje në veri të Kosovës E përfunduar Shoqëria civile UNMIK #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
17 Përfundimi i Dhunës kundër Grave E përfunduar UN Women NGO Aktiv #GENDER EQUALITY
18 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura E përfunduar UNMIK Gjykata Themelore Mitrovicë NGO ACDC UNOPS Instituti Kosovari Drejtësisë Gjykata Themelore Prishtinë #YOUTH
19 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Po vazhdon 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
20 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Po vazhdon 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
21 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë Po vazhdon 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
22 Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe përgjegjshmëria në qeveritë lokale në veri të Kosovës Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 NGO NSI PAX
23 Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe përgjegjshmëria në qeveritë lokale në veri të Kosovës Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 NGO NSI PAX
24 Parandalimi / luftimi i ekstremizmit të dhunshëm E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
25 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
26 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
27 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
28 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë Po vazhdon 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
29 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë Po vazhdon 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
30 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë Po vazhdon 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
31 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura E përfunduar UNMIK Gjykata Themelore Mitrovicë NGO ACDC UNOPS Instituti Kosovari Drejtësisë Gjykata Themelore Prishtinë #YOUTH
32 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN Shkollat e mesme #YOUTH
33 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN Shkollat e mesme #YOUTH
34 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Po vazhdon 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
35 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Po vazhdon 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
36 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
37 Mitrovica/Mitrovicë projekti i reduktimit të lëndëve të mbetura Po vazhdon UNMIK Gjykata Themelore Mitrovicë
38 Përmirësimi i integrimit gjinor përmes kornizës ligjore dhe mekanizmave ekzistues E përfunduar UNMIK CDO #GENDER EQUALITY
39 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
40 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
41 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
42 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
43 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
44 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë Po vazhdon 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
45 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë Po vazhdon 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
46 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë Po vazhdon 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
47 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë Po vazhdon 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
48 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë Po vazhdon 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
49 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
50 Bisedimet Gjinore: Sepse Ne bëjmë një ndryshim E përfunduar EU EUSR Shtëpia e Evropës #GENDER EQUALITY
51 Bisedimet Gjinore: Sepse Ne bëjmë një ndryshim E përfunduar EU EUSR Shtëpia e Evropës #GENDER EQUALITY
52 Përmirësimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitete jo-shumicë në administratën qendrore dhe lokale në Kosovë E përfunduar NGO CPT German Embassy #YOUTH
53 Rritja e përgjegjshmërisë së institucioneve të qeverisjes vendore në pjesën veriore të Kosovës Po vazhdon Ambasada Britanike NGO Aktiv
54 Fëmijët në proceset e vendimmarrjes - Ndryshimi sot dhe nesër E përfunduar 2019-01-01 2019-12-01 NGO Domovik Save The Children Kosovo #YOUTH
55 Ndërtimi i komuniteteve të forta dhe elastike në Mitrovicë Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 CBM NGO Mundesia NGO Open Data Kosovo #YOUTH
56 Mbështetni përgjigjen e gatishmërisë së katastrofës dhe aftësitë e rikuperimit të rajonit të Mitrovicës Veriore E përfunduar 2018-09-01 2019-03-01 UNDP NGO Domovik #GENDER EQUALITY
57 Ne qëndrojmë për fëmijë - duke transformuar të ardhmen E përfunduar 2018-12-01 2019-06-01 EU NGO Domovik #YOUTH
58 Forcimi i Kapacitetit të Aktorëve të Komunitetit për Komunikimin Ndjeshmëror ndaj Viktimave E përfunduar NGO Aktiv Kanadez për Iniciativa Lokale #GENDER EQUALITY
59 Menaxhoni të ardhmen - Mësoni Aftësitë, Punoni veten Po vazhdon GIZ Kosovo NGO LINK #YOUTH
60 Menaxhoni të ardhmen - Mësoni Aftësitë, Punoni veten Po vazhdon GIZ Kosovo NGO LINK #YOUTH
61 ARTivizëm - Lidhja e Komuniteteve përmes Kulturës dhe Artit Po vazhdon Futja Ngjyre NGO LINK KFOS #YOUTH
62 Promovimi i pozitës së të rinjve në dritën e Marrëveshjeve të Brukselit E përfunduar 2019-07-01 2019-11-01 NGO Synergy KFOS #YOUTH
63 Fëmijët në proceset e vendimmarrjes - Ndryshimi sot dhe nesër E përfunduar 2019-01-01 2019-12-01 NGO Domovik Save The Children Kosovo #YOUTH
64 Mbështetja e U-Report për promovimin dhe aktivitetet e afërta të Kosovës E përfunduar 2018-12-01 2019-05-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
65 Mbështetja e U-Report për promovimin dhe aktivitetet e afërta të Kosovës E përfunduar 2018-12-01 2019-05-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
66 Rinia për ndryshime sociale Po vazhdon 2019-05-01 2020-07-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
67 Rinia për ndryshime sociale Po vazhdon 2019-05-01 2020-07-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
68 Programi i Ndihmës për Ndërmjetësimin e të Miturve E përfunduar 2018-02-01 2019-06-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH #HUMAN RIGHTS
69 Sigurimi i mbështetjes së synuar për strehimin rajonal për të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore në veri të Kosovës E përfunduar 2019-10-30 2020-06-15 UNMIK NGO EkoPro #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
70 Sigurimi i mbështetjes së synuar për strehimin rajonal për të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore në veri të Kosovës E përfunduar 2019-10-30 2020-06-15 UNMIK NGO EkoPro #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
71 Mbështetja e Fuqizimit dhe Sipërmarrjes së Rinisë në fushën e teknologjisë së informacionit E përfunduar 2019-10-25 2020-06-05 UNMIK NGO LINK #YOUTH
72 Mbështetja e Fuqizimit dhe Sipërmarrjes së Rinisë në fushën e teknologjisë së informacionit E përfunduar 2019-10-25 2020-06-05 UNMIK NGO LINK #YOUTH
73 Burra dhe djem si partnerë në promovimin e barazisë gjinore Po vazhdon 2018-01-01 NGO Synergy CARE Balkans OAK Foundation
74 Burra dhe djem si partnerë në promovimin e barazisë gjinore Po vazhdon 2018-01-01 NGO Synergy CARE Balkans OAK Foundation
75 Krijuesit e rinj të ndryshimeve përmes teatrit E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Balkan Sunflowers Kosova #YOUTH
76 ArtCult E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Alternativna
77 Tregime ditore - Divune Mothavipja E përfunduar 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
78 Tregime ditore - Divune Mothavipja E përfunduar 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
79 Mbështetje për bashkëpunimin ndëretnik të biznesit E përfunduar 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
80 Mbështetje për bashkëpunimin ndëretnik të biznesit E përfunduar 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
81 Mbështetje për bashkëpunimin ndëretnik të biznesit E përfunduar 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
82 Mbështetje për procesin e verifikimit të diplomave, Komisioni i Pavarur, Sekretariati i tij dhe UMN E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK ECMI Kosovo #YOUTH
83 Mbështetje për procesin e verifikimit të diplomave, Komisioni i Pavarur, Sekretariati i tij dhe UMN E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK ECMI Kosovo #YOUTH
84 Angazhimi i grave për të udhëhequr dhe modeluar zgjidhje me bazë komunitare për të çuar përpara ndryshimet sociale dhe ekonomike Po vazhdon 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
85 Angazhimi i grave për të udhëhequr dhe modeluar zgjidhje me bazë komunitare për të çuar përpara ndryshimet sociale dhe ekonomike Po vazhdon 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
86 Angazhimi i grave për të udhëhequr dhe modeluar zgjidhje me bazë komunitare për të çuar përpara ndryshimet sociale dhe ekonomike Po vazhdon 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
87 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor E përfunduar 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
88 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor E përfunduar 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
89 Fuqizimi i grave në biznes E përfunduar UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
90 Përpjekja për të drejtat e njeriut: Ndërtimi i qëndrueshmërisë së komuniteteve E përfunduar 2019-11-15 2020-06-15 UNMIK NGO Synergy #YOUTH
91 Ndërmjetësimi në veprim: Forcimi i sistemeve të dorëzimit të drejtësisë në rajonin e Mitrovicës E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK NGO ADRC #HUMAN RIGHTS
92 Mbështetje të mëtutjeshme për institucionet e drejtësisë të Kosovës për të përmbushur të drejtat e gjuhës dhe për të zvogëluar prapambetjen e çështjeve E përfunduar 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
93 Mbështetje të mëtutjeshme për institucionet e drejtësisë të Kosovës për të përmbushur të drejtat e gjuhës dhe për të zvogëluar prapambetjen e çështjeve E përfunduar 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
94 Lidhja e Veriut dhe Jugut-Forcimi i Lidhjeve Tona E përfunduar NGO Center for Human Resources Development Komuna e Mitrovicës së Veriut #YOUTH
95 Fakt - kontrollojeni Po vazhdon 2020-01-02 2021-01-31 KCSF Crno Beli Svet
96 Projekti i Stardust - Kujtesës Po vazhdon 2020-01-01 2020-06-30 Embassy of Switzerland NGO Aktiv
97 Le të shpëtojmë të ardhmen e fëmijëve tanë Po vazhdon 2020-01-12 2020-07-16 NGO ACDC Balkan Green Foundation
98 Promovimi i përdorimit të gjuhëve zyrtare në punën e Policisë së Kosovës në veri të Kosovës Po vazhdon 2020-01-01 2020-05-31 NGO ACDC Zyres së Komisionerit për Gjuhët #LANGUAGE
99 Integrimi i komunitetit përtej barrierave në Mitrovicë Po vazhdon 2020-01-11 2020-04-30 NGO ACDC KFOS
100 Fuqizimi i OShC-ve jo serbe në veri të Kosovës E përfunduar EU ECMI Kosovo
101 Nxitja e një sektori të sigurisë gjithëpërfshirëse dhe rezistente në Kosovë E përfunduar 2019-10-01 2020-02-01 Kanadez për Iniciativa Lokale KCSS #GENDER EQUALITY
102 Nxitja e një sektori të sigurisë gjithëpërfshirëse dhe rezistente në Kosovë E përfunduar 2019-10-01 2020-02-01 Kanadez për Iniciativa Lokale KCSS #GENDER EQUALITY
103 Rritja e besimit dhe dialogut ndërmjet komuniteteve jo-shumicë të Kosovës dhe institucioneve të zbatimit të ligjit në Kosovë E përfunduar 2018-08-01 Policia e Kosovës Kanadez për Iniciativa Lokale KCSS
104 Rinia në veprim - Parandalimi dhe kundërveprimi i ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë E përfunduar Ambasada e Hollandës KCSS #YOUTH
105 Forumi mjedisor i Mitrovicës dhe Platforma e Kërkimit (INFORM) Po vazhdon 2019-08-19 2020-05-20 UNDP IBCM
106 Përmirësimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitete jo-shumicë në administratën qendrore dhe lokale në Kosovë - Faza 2 Po vazhdon 2020-04-01 2021-06-30 NGO CPT German Embassy #YOUTH
107 Mundësitë e reja Ekonomike për Kosovën Veriore Po vazhdon 2019-03-31 2020-09-30 USAID Qendra e Kosovës për Mbështetje të Biznesit #YOUTH
108 Mundësitë e reja Ekonomike për Kosovën Veriore Po vazhdon 2019-03-31 2020-09-30 USAID Qendra e Kosovës për Mbështetje të Biznesit #YOUTH
109 Lehtësimi i Qasjes në Drejtësi në veri të Kosovës E përfunduar NGO ADRC NED
110 Lehtësimi i Qasjes në Drejtësi në veri të Kosovës E përfunduar NGO ADRC NED
111 Pajisjet informatike për nevojat e komunës së Mitrovicës së Veriut E përfunduar 2019-10-16 Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal
112 Pajisjet për interpretimin e njëkohshëm E përfunduar 2019-07-11 Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal #LANGUAGE
113 Pajisjet për interpretimin e njëkohshëm E përfunduar 2019-07-11 Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal #LANGUAGE
114 Qendra e Ndërmjetësimit Mitrovicë E përfunduar 2017-01-01 2020-12-31 NGO ADRC Royal Embassy of Norway in Kosovo
115 Mbështetje për Zyrën për Communityështje të Komunitetit II Po vazhdon 2018-12-31 2021-12-31 Royal Embassy of Norway in Kosovo Qeveria e Kosovës
116 Mbështetje për Zyrën për Communityështje të Komunitetit II Po vazhdon 2018-12-31 2021-12-31 Royal Embassy of Norway in Kosovo Qeveria e Kosovës
117 Përmirësimi i kapaciteteve teknike të Qendrës së Inovacionit në Mitrovicë E përfunduar NGO LINK German Embassy
118 Integrimi i gjyqësorit - 6 muaj më vonë, ku jemi? E përfunduar 2018-05-01 2018-10-01 NGO ACDC KFOS Radio Kontakt Plus
119 Qytetarë aktivë E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 NGO Aktiv Olof Palme International Center
120 Zbatimi i transparencës dhe përfshirja e qytetarëve në marrjen e vendimeve në nivelin lokal në veri të Kosovës E përfunduar 2019-08-01 2019-12-31 NGO ACDC KFOS
121 Mbështetja e gjyqësorit dhe ndërmjetësimi Qasja në drejtësi në rajonin e Mitrovicës E përfunduar 2018-10-01 2019-09-01 NGO ACDC NED
122 Mbështetja e gjyqësorit dhe ndërmjetësimi Qasja në drejtësi në rajonin e Mitrovicës E përfunduar 2018-10-01 2019-09-01 NGO ACDC NED
123 Përmirësimi i përdorimit të gjuhëve zyrtare në institucionet gjyqësore në veri të Kosovës E përfunduar 2018-10-01 2019-02-01 NGO ACDC Zyres së Komisionerit për Gjuhët #LANGUAGE
124 Përparimi i Kosovës së bashku - Zgjidhja Lokale (AKT - LS) E përfunduar 2014-10-01 2018-10-01 USAID CDF
125 Përparimi i Kosovës së bashku - Zgjidhja Lokale (AKT - LS) E përfunduar 2014-10-01 2018-10-01 USAID CDF