Skënderaj

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Building Capacity for Better Community – Supporting establishment of Community Forums in Municipality of Zvecan and Municipality of Skenderaj Po vazhdon 2019-05-15 2020-05-15 NGO NSI IQS Inclusive Development Programme
2 The Honey Fair E përfunduar Grupi Lokal i Veprimit Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Skënderaj/Srbica Municipality
3 Ndihmë të mëtejshme për institucionet e integruara gjyqësore në veri të Kosovës Po vazhdon 2019-11-01 2020-06-01 UNMIK NGO ACDC #LANGUAGE