Kaçanik

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 BONEVET - Arsimi pa pengesa Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO BONEVET #YOUTH
2 BONEVET - Arsimi pa pengesa Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO BONEVET #YOUTH
3 Up to Youth Po vazhdon 2019-04-01 2024-04-01 USAID Global Communities #YOUTH
4 Up to Youth Po vazhdon 2019-04-01 2024-04-01 USAID Global Communities #YOUTH
5 Ndërtimi i qëndrueshmërisë tek individët dhe komunitetet në Kosovë E përfunduar 2018-01-01 2019-12-31 CDF
6 Brick E përfunduar 2018-01-01 2019-01-01 CDF #YOUTH
7 PREX – Kaçanik/Kačanik 2018 Po vazhdon Forumi për Iniciativa Qytetare Global Community Engagement and Resilience Fund #YOUTH