CenterForSocialInitiatives

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës E përfunduar IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
2 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
3 Përfshirja sociale dhe pajtimi - VOC-UP Po vazhdon IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
4 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE