DEMOS

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Decentralizimi dhe Mbështetja Komunale Po vazhdon 2018-01-01 2021-01-01 DEMOS