IOM

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës E përfunduar IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
2 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Mësimdhënia me histori shumë perspektive E përfunduar New Perspektiva IOM
3 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Certifikimi i profesionistëve të gjuhës Po vazhdon IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
4 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
5 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
6 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
7 Community stabilization program - Panaire Po vazhdon IOM #HUMAN RIGHTS
8 Programet Aktive të Tregut të Punës - Grante për bizneset e pakicave Po vazhdon IOM #HUMAN RIGHTS
9 Programi i stabilizimit të komunitetit - Koordinatori për bizneset e pakicave Po vazhdon 2018-06-01 IOM
10 Programi i stabilizimit të komunitetit - Tregu në fshatin Kmetovce E përfunduar IOM
11 Përfshirja sociale dhe pajtimi - VOC-UP Po vazhdon IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
12 Parandalimi / luftimi i ekstremizmit të dhunshëm E përfunduar 2017-01-01 IOM #YOUTH
13 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Zhvillimi i kapaciteteve të mësuesve të IT Po vazhdon IOM
14 Agjendë e avancuar e axhendës Rinore, Paqe dhe Siguri në Kosovë - Asambleja e tretë e Kombeve të Bashkuara për Rinjtë në Kosovë E përfunduar 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
15 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
16 Programi i Stabilizimit të Komunitetit të BE-së Faza III (EU-CSP III) E përfunduar 2015-12-03 2019-03-02 Ministria për komunitete dhe kthim IOM EU

Historitë e juaja

87857636_3312733665406629_7661521688063901696_o.jpg

IOM: Thirrje Për Projekt Propozime

Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) po vazhdon me implementimin e projektit për Stabilizimin e Komuniteteve IV (EU-CSP IV).

Lexo më shumë
97002077_3479704745376186_1591421228688605184_o.jpg

IOM ndihmoi 66 familje shtesë të cenueshme me ushqime dhe sende jo-ushqimore

Kjo mbështetje shtesë u aprovua nga Zyra e BE në Kosovë në kontekstin e ndihmës urgjente për të ndihmuar familjet në nevojë si përgjigje ndaj shpërthimit të COVID-19.

Lexo më shumë
94982307_3438181142861880_2094734066556338176_o.jpg

IOM u jep ndihmë shtesë

Faza V IOM EU-RRK V u jep ndihmë shtesë përfituesve në nevojë

Lexo më shumë
Capture.PNG

Reportazhi 30-minutësh për Gjimnazin e Mitrovicës

Reportazhi 30-minutësh për Gjimnazin e Mitrovicës u paraqit në një klub shoqëror në Mitrovicën e Veriut.

Lexo më shumë
IOM.jpg

Kërkesa për propozime - Vlerësimi

Kërkesa për propozime - Vlerësimi i nevojave të profesionistëve të gjuhëve për gjuhët zyrtare në Kosovë

Lexo më shumë
corona.jpg

Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore bën thirrje për parandalimin e dhunës në familje në kohë të pandemisë COVID-19

Në këtë kohë të pandemisë globale COVID-19, shtëpia supozohet të jetë vendi më i sigurt për të gjithë. Sidoqoftë, për njerëzit që përjetojnë dhunë në baza gjinore përfshirë dhunën në familje, distancimi shoqëror mund të nënkuptojë të jesh i bllokuar brenda me një abuzues.

Lexo më shumë
91250326_543117553011766_1997914375444234240_n.png

VocUp ofron ndihmë falas për institucionet shëndetësore në Kosovë

VocUp ofron ndihmë falas për institucionet shëndetësore në Kosovë për t'i përkthyer dhe për t'i redakutar në gjuhët zyrtare ato dokumente që kanë për qëllim të informojnë qytëtarët për masat kundër sëmundjes infektive.

Lexo më shumë
WxgePFJHTNAQRBuP3g5hoM.jpg

Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore (SGG) i kërkon qeverisë të marrë masa për të adresuar efektet ekonomike të pandemisë COVID19

Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore (SGG) i kërkon qeverisë të marrë masa për të adresuar efektet ekonomike të pandemisë COVID-19 tek gratë dhe vajzat.

Lexo më shumë