KFOS

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 European Integration School E përfunduar KFOS KCSS
2 Klubi Social i Mitrovicës Po vazhdon 2019-10-01 NGO Aktiv KFOS
3 ARTivizëm - Lidhja e Komuniteteve përmes Kulturës dhe Artit Po vazhdon Futja Ngjyre NGO LINK KFOS #YOUTH
4 Promovimi i pozitës së të rinjve në dritën e Marrëveshjeve të Brukselit E përfunduar 2019-07-01 2019-11-01 NGO Synergy KFOS #YOUTH
5 Integrimi i komunitetit përtej barrierave në Mitrovicë Po vazhdon 2020-01-11 2020-04-30 NGO ACDC KFOS
6 Prospect+ E përfunduar 2015-11-01 2018-12-31 KFOS

Historitë e juaja

98472020_3068016503218451_7421495048430157824_n,,,,.jpg

KFOS: Thirrni për aplikime

Grante urgjente për media të pavarura për të mbuluar pandeminë COVID-19.

Lexo më shumë
Capture.PNG

Turizmi ne funksionin e zhvillimit te qendrueshem

Në cilën mënyrë shfrytëzohen potencialet turistike dhe a ndikon negativisht zhvillimi i turizmit në mjedisin e jetësor në komunat Zubin Potok dhe Pejë?

Lexo më shumë