LANGUAGE

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës E përfunduar IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
2 Fuqizimi I gruas përmes zhvillimit të aftësive të gjuhëve E përfunduar UNMIK #LANGUAGE
3 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
4 Translation software purchased by Office of Language Commissioner E përfunduar Zyres së Komisionerit për Gjuhët #LANGUAGE
5 Robust monitoring Po vazhdon 2020-06-14 EULEX #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
6 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Certifikimi i profesionistëve të gjuhës Po vazhdon IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
7 Mbështetje e vazhdueshme - Gjuhe Po vazhdon UNHCR #LANGUAGE
8 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave E përfunduar IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
9 Përfshirja sociale dhe pajtimi - VOC-UP Po vazhdon IOM Zyres së Komisionerit për Gjuhët Center for social initiatives #LANGUAGE
10 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve Po vazhdon 2020-04-30 Keshilli i Europes #LANGUAGE
11 Ndihmë të mëtejshme për institucionet e integruara gjyqësore në veri të Kosovës Po vazhdon 2019-11-01 2020-06-01 UNMIK NGO ACDC #LANGUAGE
12 Cilësia e përparuar e përdorimit të gjuhës në institucionet e drejtësisë Po vazhdon UNDP UNMIK #LANGUAGE
13 Mbështetje të mëtutjeshme për institucionet e drejtësisë të Kosovës për të përmbushur të drejtat e gjuhës dhe për të zvogëluar prapambetjen e çështjeve E përfunduar 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
14 Zhvillimi i gazetarisë hetimore mes gazetarëve që raportojnë në gjuhën serbe në Kosovë E përfunduar 2018-02-05 2019-10-31 KCSF InTER Crno Beli Svet
15 Promovimi i përdorimit të gjuhëve zyrtare në punën e Policisë së Kosovës në veri të Kosovës Po vazhdon 2020-01-01 2020-05-31 NGO ACDC Zyres së Komisionerit për Gjuhët #LANGUAGE
16 Zhvillimi i një shërbimi të informacionit juridik Po vazhdon 2019-09-01 2022-04-30 Kuvendi i Kosovës Royal Embassy of Norway in Kosovo #LANGUAGE
17 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale E përfunduar IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
18 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Mësimdhënia me histori shumë perspektive E përfunduar New Perspektiva IOM
19 Krijimi i Kosovës dygjuhëshe Po vazhdon NGO Aktiv Royal Embassy of Norway in Kosovo
20 Transparenca e të Rinjve E përfunduar 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
21 Programi për hyrje në mikro-bursë angleze Po vazhdon 2018-01-09 2020-08-31 CBM US Embassy #YOUTH
22 Arsimi për punësim - E-Squared E përfunduar 2018-01-02 2019-12-31 KCSF IPKO Foundation #YOUTH
23 Pajisjet për interpretimin e njëkohshëm E përfunduar 2019-07-11 Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal #LANGUAGE

Historitë e juaja

download.jpg

Të drejtat gjuhësore në Kosovë (1)

Si pjesë e përpjekjeve të tyre të vazhdueshme për të promovuar të drejtat e gjuhës në Kosovë, ata financuan prodhimin dhe transmetimin e tre tregimeve të shkurtra televizive.

Lexo më shumë
Language-rights-are-civil-rights-474x331.jpg

Të drejtat gjuhësore në Kosovë (2)

Si pjesë e përpjekjeve të tyre të vazhdueshme për të promovuar të drejtat e gjuhës në Kosovë, ata financuan prodhimin dhe transmetimin e tre tregimeve të shkurtra televizive.

Lexo më shumë
Belfast-human-rights-mural-710x.jpg

Të drejtat gjuhësore në Kosovë (3)

Si pjesë e përpjekjeve të tyre të vazhdueshme për të promovuar të drejtat e gjuhës në Kosovë, ata financuan prodhimin dhe transmetimin e tre tregimeve të shkurtra televizive.

Lexo më shumë
onlineskolammm.jpg

Si lëvizën shkolla dhe jeta e studentëve nga klasa në internet?

Për shkak të pandemisë koronavirus, studentët dhe nxënësit u zhvendosën nga klasa të rregullta dhe stola shkollore në klasa virtuale.

Lexo më shumë
Capture11111111.PNG

Dita Ndërkombëtare e Gjuhës

Sot është Dita Ndërkombëtare e Gjuhës. VocUp beson në liritë gjuhësore.

Lexo më shumë
92-Jeta Xhara_QC.png

Sfidat e përfshirjes së komunitetit në debate

Duke prodhuar dhe transmetuar tetë debate, BIRN arriti të ndërtojë dhe të krijojë një shembull të mirë të debateve të hapura, të cilat u pasuan nga të gjithë qytetarët e Kosovës.

Lexo më shumë
68-Zahir-Tanin_QC.png

Për të Ardhmen që Duam, një axhendë që premton

Për të ardhmen që e duam, le të ndërtojmë së bashku mirëbesimin që na nevojitet.

Lexo më shumë
0000055555555.png

Kufizimet e reja të levizjes së qytetarëve në Kosovë kanë hyre ne fuqi pa një përkthim zyrtar në gjuhen serbe

Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me masat e reja të qarkullimit hyri në fuqi me datë 15 prill në orën 06:00, mirëpo ende nuk është përkthyer në gjuhën serbe dhe kjo është arsyeja pse anëtarët e komunitetit serb nuk janë njoftuar me rregullat e reja.

Lexo më shumë
opportunity-outlook-road-re-sized22.jpg

Ambasada e SHBA: Mundësia e Re

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë shpall një konkurs të hapur për Programin e Granteve për Mësimdhënien dhe Mësimin e Gjuhës Angleze.

Lexo më shumë
IOM.jpg

Kërkesa për propozime - Vlerësimi

Kërkesa për propozime - Vlerësimi i nevojave të profesionistëve të gjuhëve për gjuhët zyrtare në Kosovë

Lexo më shumë
stock-photo-open-dictionary-book-and-magnifier-27326692.jpg

COVID 19 - Të përgjegjshëm për të gjithë

Rrjeti i aktivizmit qytetar: Kërkohen përkthyes dhe provues.

Lexo më shumë
corona.jpg

Burimeve COVID-19 të Platformës Kosovare e Ndërtimit të Besimit

Platforma Kosovare e Besimit ka zhvilluar një faqe Burimesh që mbledh lidhjet e rëndësishme për informatat mbi Covid-19 si dhe këshilla të dobishme se si të kaloni kohë cilësore në izolim.

Lexo më shumë
4498275555555555.jpg

Edis Galushi: “Dallimet janë pjesë e jona”

Kjo është storia e Edis Galushit, pjesëtar i komuniteti rom nga komuna e Prizrenit.

Lexo më shumë
91250326_543117553011766_1997914375444234240_n.png

VocUp ofron ndihmë falas për institucionet shëndetësore në Kosovë

VocUp ofron ndihmë falas për institucionet shëndetësore në Kosovë për t'i përkthyer dhe për t'i redakutar në gjuhët zyrtare ato dokumente që kanë për qëllim të informojnë qytëtarët për masat kundër sëmundjes infektive.

Lexo më shumë
Andjelka.PNG

OpisMEDIjavanje me Anđelka Ćup

OpisMEDIJavanje: Gazetarët serbë në Kosovë perceptohen si armiq dhe të parëndësishëm.

Lexo më shumë
1v.png

Hyrje në Ndërtimin e Paqes

Trajnimi është vend dhe hapësirë për këmbim, reflektim dhe vetëreflektim, shqyrtim kritik, mospajtime vlerash dhe ideshë, ushtrim i dialogut me njerëz me të cilët nuk pajtoheni.

Lexo më shumë
osce.PNG

Shfaqja e njëmbëdhjetë mbi shumëgjuhësh

Shfaqja e njëmbëdhjetë mbi shumëgjuhësinë - sfidat, mjetet e reja dhe tradicionale të gjuhëve mësimore.

Lexo më shumë
562146-istock-865781254.jpg-1024x575.png

NSI është në kërkim të një praktikanti!

NSI po kërkon një praktikant që të bashkohet me ekipin tonë dhe të marrë përsipër përgjegjësi të ndryshme në kuadër të projekteve të ndryshme aktive të NSI-së.

Lexo më shumë
Internshipjpg.jpg

CPT: Një telefonatë për praktikë

Promovimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitetet jo-shumicë në administratën e nivelit qendror dhe lokal në Kosovë.

Lexo më shumë
EMINAAA kfor.jpg

Emina Hyseni Shala është #KTBChampion!

Nga transmetimi nga një kamion ushtarak në një studio modern

Lexo më shumë
80390517_501678734036767_5519338338944811008_n.png

Me fyt në dredhëza

Gjuha shpesh shkakton ndarje dhe përjashtim, duke i parandaluar bashkësitë në ushtrimin e plotë drejtave të tyre të njeriut dhe lirive fundamentale - që shpie në mosbesim të mëtejme.

Lexo më shumë
82227884_2673088522781313_4270519186804965376_n.jpg

EULEX: Bashkohuni me ekipin tonë

Thirrje e jashtme për aplikime për stafin vendor

Lexo më shumë
455555.png

Youth Voice Matters

Sondazhi është i hapur për të gjithë të rinjtë e Ballkanit Perëndimor.

Lexo më shumë
zzvI1lpg.png

Nuk dua të jem gruaja e vetme në tryezë

"Derisa gratë përfaqësohen në të gjitha nivelet, veçanërisht në politikë, roli i tyre është thelbësor në ndërtimin e besimit, ruajtjen e paqes dhe parandalimin e konfliktit."

Lexo më shumë
Capture.PNG

Turizmi ne funksionin e zhvillimit te qendrueshem

Në cilën mënyrë shfrytëzohen potencialet turistike dhe a ndikon negativisht zhvillimi i turizmit në mjedisin e jetësor në komunat Zubin Potok dhe Pejë?

Lexo më shumë
Capturer.PNG

Rri në shtëpi

Gjatë këtyre ditëve ka shumë rëndësi të rrish në shtëpi.

Lexo më shumë
2-Shenaj-Zeneli_QC.png

Njeri prej kujt?

Shumica e tregimeve personale, fillojnë me disa fjalë ose paragrafë të këndshëm si një prezantim për konceptin e tregimit.

Lexo më shumë
Capture5555.png

Ji i shëndetshëm, kujdesu për vete dhe fëmiljën tënde.

VocUp fjalor shqip serbisht - sëmurë

Lexo më shumë
91980617_2994224997283597_658967280218013696_n555555555.jpg

Një chatbot interaktiv në Rakuten Viber

Një chatbot interaktiv në Rakuten Viber synon që të sjell informacion të saktë rreth COVID-19 për njerëzit në gjuhë të ndryshme.

Lexo më shumë
Voc up.PNG

Voc Up: Shkollë

Shkolla në gjuhën serbe thuhet: škola.

Lexo më shumë
94618555_2648543188588727_7500365710435024896_o555555555.jpg

Shkathtësi Dixhitale

Akademia e Përparuar e Drejtimit të Grave: Aftësi Dixhitale

Lexo më shumë
download222.png

Rinia globale e sondazhit & COVID-19

Një studim global mbi ndikimin e pandemisë COVID-19 në të drejtat e të rinjve, me fokus punësimin dhe arsimin.

Lexo më shumë
98204050_3883113375032857_1316343554225733632_o.jpg

Thirrni për propozime

Sigurimi i shërbimit për prodhimin e një video dokumentare që paraqet Fondin e Grave të Kosovës në Rrjetin e Grave të Kosovës.

Lexo më shumë
Doruntina.PNG

OpisMEDIJavanje me Doruntina Baliu

OpisMEDIJavanje: Gazetarët e rinj rrallë kanë mundësi të punojnë në redaksitë profesionale.

Lexo më shumë

Rekomandimet

1. Në nivelin lokal nevojiten më shumë fonde në mënyrë që të punësohen përkthyes shtesë, apo që shërbimet e përkthimit të mund të kontraktohen nga jashtë.

4 Nismat

0%

Progres

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime