Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
221 Robust monitoring In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

222 Ditët e kuvendit Completed NDI
USAID
Kuvendi i Kosovës
Kosova e gjerë

223 Nisma e ndikimit të shpejtë In Progress OSCE
Shoqëria civile
Zveçan 01, November 2019

224 Java e grave In Progress NDI Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

227 Java e grave In Progress NDI Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

228 Përmirësimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitete jo-shumicë në administratën qendrore dhe lokale në Kosovë Completed German Embassy
CPT
Graçanicë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot

#YOUTH

229 Rritja e përgjegjshmërisë së institucioneve të qeverisjes vendore në pjesën veriore të Kosovës In Progress Ambasada Britanike
NGO Aktiv
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq

231 Akademia e lidershipit - Fuqizimi i grave dhe vajzave për proceset e vendimmarrjes In Progress GIZ Kosovo
Forumi për Udhëheqje dhe Diplomaci
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #YOUTH

235 Ndërtimi i komuniteteve të forta dhe elastike në Mitrovicë In Progress NGO Mundesia
Open Data Kosovo
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2018 01, January 2021

#YOUTH

236 Fondi për tregime ndërkufitare hetuese In Progress BIRN Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

238 Krijimi i punësimit përmes promovimit të eksportit - CETEP In Progress Sida
Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
InnovationCentreKosovo
GIZ Kosovo
Ambasada Suedeze
Kosova e gjerë

239 Shkolla e Re për Media In Progress NDI Kosova e gjerë 01, April 2018 01, April 2023

#YOUTH

241 Avantazhi i diversitetit Completed UNMIK
Gračanica online
Prishtinë , Graçanicë , Pejë , Shtërpcë , Novobërdë , Kamenicë 08, January 2020 15, June 2020

242 Decentralizimi dhe Mbështetja Komunale In Progress DEMOS Kosova e gjerë 01, January 2018 01, January 2021

244 Mbështetni përgjigjen e gatishmërisë së katastrofës dhe aftësitë e rikuperimit të rajonit të Mitrovicës Veriore Completed UNDP
Domovik
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, September 2018 01, March 2019

#GENDER EQUALITY

245 Ne qëndrojmë për fëmijë - duke transformuar të ardhmen Completed EU
Domovik
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, December 2018 01, June 2019

#YOUTH

246 Forcimi i Kapacitetit të Aktorëve të Komunitetit për Komunikimin Ndjeshmëror ndaj Viktimave Completed NGO Aktiv
Kanadez për Iniciativa Lokale
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq

#GENDER EQUALITY

247 Klubi Social i Mitrovicës In Progress NGO Aktiv
KFOS
Kosova e gjerë 01, October 2019

248 Rritja e Potencialit të Avokatisë së Organizatave Serbe të Shoqërisë Civile In Progress NGO Aktiv
NED
Kosova e gjerë 01, October 2019 01, October 2020

249 Krijimi i Kosovës dygjuhëshe In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
NGO Aktiv
Kosova e gjerë

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP