Si filloj e tëra

Platformë e ndërtimit të besimit në Kosovë

Në maj të vitit 2018, UNMIK-u me mbështetjen e Ekipit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë mblodhi 120 pjesëmarrës që përfaqësonin një sektor të gjerë heterogjen të shoqërisë kosovare, duke përfshirë aktorët themelorë, mediat, udhëheqësit e të rinjve dhe udhëheqesinë komunale nga komunitetet shumicë e joshumicë. Kjo ishte mënyrë për të shkëmbyer pikëpamje e mendime për ndërtimin e besimit. Rezultati kryesor i këtij Forumi për Ndërtimin e Besimit (FNB) është një listë prej 135 rekomandimeve që mbulojnë fushat:

Kjo platformë vjen si vazhdimësi e diskutimeve të forumit mbi hapat e nevojshëm për ta ndërtuar një shoqëri më paqësore dhe gjithëpërfshirëse. Po ashtu, kjo platformë nxit promovimin e nismave kryesore të shoqërisë civile, nismave të organizatave ndërkombëtare, si dhe politikave dhe veprimeve institucionale për ta ndihmuar ndërtimin e besimit në Kosovë.

Si mund të kontribuoj?

Anëtarët e rinj - Ju lutemi përdorni opsionin "Regjistrohuni për t'u bërë anëtar" për të kontribuar. Ju do të merrni casjen e përdoruesit me opsionin për të krijuar një fjalëkalim të ri së shpejti.