UN Women

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja Završeno 2018-11-01 2018-12-01 UN Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
2 Tekuća podrška za relevantne kosovske institucije Završeno UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
3 Sporazum o uspostavljanju Integrisane baze podataka za slučajeve nasilja u porodici Završeno 2019-03-14 UN Women Kosovska Policija Sudski savet Kosova Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ministarstvo pravde Tužilački savet Kosova #GENDER EQUALITY
4 Ne vaše vlasništvo: Veza između nasilja u porodici i imovinskih prava žena na Kosovu Završeno 2019-11-01 2020-05-31 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
5 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja Završeno 2018-11-01 2018-12-01 UN Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
6 Pojačavanje glasa i uticaja kreatorki promena Završeno UNMIK UN Women UNKT EU BIRN Ženski kokus u Kamenici #GENDER EQUALITY
7 Kraj nasilju nad ženama Završeno UN Women NVO Aktiv #GENDER EQUALITY
8 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 Završeno UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
9 Sloboda štampe i bezbednost medija na Svetski dan slobode štampe Završeno 2019-05-03 UN Women Udruženje novinara Kosova OSCE #HUMAN RIGHTS
10 Sloboda štampe i bezbednost medija na Svetski dan slobode štampe Završeno 2019-05-03 UN Women Udruženje novinara Kosova OSCE #HUMAN RIGHTS
11 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 U toku UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
12 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 U toku UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
13 Mediji kao instrument mira U toku UN Women Udruženje novinara Kosova
14 Mediji kao instrument mira U toku UN Women Udruženje novinara Kosova
15 Jačanje institucionalnih kapaciteta na Kosovu da se obezbedi adekvatan pristup pravdi i informacijama i službama zaštite za preživele od rodno zasnovanog nasilja Završeno 2019-10-28 2020-06-15 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
16 Jačanje institucionalnih kapaciteta na Kosovu da se obezbedi adekvatan pristup pravdi i informacijama i službama zaštite za preživele od rodno zasnovanog nasilja Završeno 2019-10-28 2020-06-15 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
17 Napredan program za mlade, mir i bezbednost na Kosovu - Treća omladinska skupština Ujedinjenih nacija na Kosovu Završeno 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
18 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
19 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
20 Napredan program za mlade, mir i bezbednost na Kosovu - Treća omladinska skupština Ujedinjenih nacija na Kosovu Završeno 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
21 Organizacija četvrte Skupštine mladih UN na Kosovu U toku 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
22 Organizacija četvrte Skupštine mladih UN na Kosovu U toku 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
23 Organizacija četvrte Skupštine mladih UN na Kosovu U toku 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
24 Rizik dezinformacija u doba pandemije Završeno UN Women Udruženje novinara Kosova
25 Rizik dezinformacija u doba pandemije Završeno UN Women Udruženje novinara Kosova CDF