UNKT

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Pravda 2020 Završeno 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
2 Pravda 2020 Završeno 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
3 Pravda 2020 Završeno 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
4 Promocija ciljeva za održivi razvoj (SDG) i pomoć Kancelariji za strateško planiranje pri Kancelariji premijera u lokalizaciji, nadzoru i izveštavanju o ciljevima za održivi razvoj U toku UNKT
5 Pojačavanje glasa i uticaja kreatorki promena Završeno UNMIK UN Women UNKT EU BIRN Ženski kokus u Kamenici #GENDER EQUALITY