Apelacioni sud Kosova

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Podrška organizovanju Godišnjeg seminara sudija Apelacionog suda u saradnji sa kosovskom Akademijom pravde Završeno UNMIK Apelacioni sud Kosova Kosovska akademija pravde