Zaštitnik građana

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Znaj svoja prava U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo Zaštitnik građana #YOUTH #HUMAN RIGHTS
2 Znaj svoja prava U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo Zaštitnik građana #YOUTH #HUMAN RIGHTS
3 Jačanje nacionalnog preventivnog mehanizma na Kosovu * Završeno 2017-05-01 2019-04-30 Ministarstvo Zdravlja Savet Evrope Ministarstvo unutrašnjih poslova Sudski savet Kosova Ministarstvo pravde Tužilački savet Kosova Zaštitnik građana #HUMAN RIGHTS
4 Jačanje nacionalnog preventivnog mehanizma na Kosovu * Završeno 2017-05-01 2019-04-30 Ministarstvo Zdravlja Savet Evrope Ministarstvo unutrašnjih poslova Sudski savet Kosova Ministarstvo pravde Tužilački savet Kosova Zaštitnik građana #HUMAN RIGHTS