Austrian Development Cooperation

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Platforma za volontere Kosova Završeno UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo Austrian Development Cooperation #YOUTH
2 HERAS - visoko obrazovanje, istraživanje i primenjene nauke Završeno 2017-01-01 2019-01-01 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Austrian Development Cooperation #YOUTH
3 HERAS - visoko obrazovanje, istraživanje i primenjene nauke Završeno 2017-01-01 2019-01-01 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Austrian Development Cooperation #YOUTH