EVA Kooperativa

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Oprema za multietničku zadrugu EVA Završeno 2019-10-25 2020-02-25 UNMIK EVA Kooperativa #HUMAN RIGHTS