CDO

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Unapređenje rodne integracije putem pravnog okvira i postojećih mehanizama Završeno UNMIK CDO #GENDER EQUALITY