Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Teme
1 Društvena inkluzija i pomirenje - Razvoj kapaciteta IT nastavnika U toku IOM
2 Podsticanje zbližavanja kroz obrazovanje za demokratiju i učenje jezika U toku 2020-04-30 Savet Evrope #LANGUAGE
3 Podrška osnovnim sudovima i osnovnom tužilaštvu Kosova za rešavanje značajno zaostalih predmeta Završeno UNMIK Osnovni sud u Mitrovici NVO ACDC UNOPS Pravni institut Kosova Osnovni sud u Prištini #YOUTH
4 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN Srednje škole #YOUTH
5 Junior Geeks U toku InnovationCentreKosovo US Embassy #YOUTH
6 Generation Unlimited U toku UNICEF #YOUTH
7 Poboljšanje socijalne uključenosti zajednica Roma, Aškalija i Egipta u regionu Mitrovice Završeno 2019-11-25 2020-05-15 UNMIK Danish Refugee Council #YOUTH #HUMAN RIGHTS
8 Podrška Pravnom fakultetu Završeno CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #YOUTH #HUMAN RIGHTS
9 Akademija omladinskog foruma Završeno 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
10 Podizanje svesti školske dece o važnosti očuvanja životne sredine i reciklaže Završeno 2019-08-20 2019-11-30 UNMIK NGO Sjaj Sunca #YOUTH
11 Jačanje demokratizacije na Kosovu kroz izgradnju mladih inicijativa za mir Završeno 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK #YOUTH
12 Multietnička likovna kolonija slikara sa Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore U toku 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
13 "Inicijativa za mlade muškarce" Završeno 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (SIT) #YOUTH
14 Multikulturna škola Završeno 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Institut za afirmaciju međuetničkih odnosa (IAMN) #YOUTH
15 Transparentnost mladih Završeno 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
16 Podrška kulturnom centru Gračanica Završeno 2020-02-03 2020-04-03 UNMIK Cultural Club Gracanica
17 Engleski pristupni program za mikro stipendije U toku 2018-01-09 2020-08-31 CBM US Embassy #YOUTH
18 Centar za učenje ka uključivanju romske, aškalijske i egipatske zajednice U toku 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkan Sunflowers Kosova #HUMAN RIGHTS
19 WOmentorship for Dialogue programme Završeno 2019-09-27 2019-09-29 OSCE #GENDER EQUALITY #YOUTH
20 Podrška tranzicionoj pravdi Završeno 2018-11-01 2019-12-31 CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
21 4B - Gradnja mostova koji probijaju barijere U toku NGO PEN Innovations Lab Kosovo #YOUTH
22 Jačanje saradnje sa mladima i razmena mladih u WB6 U toku 2019-03-01 2021-11-01 EU Regional Youth Cooperation Office #YOUTH #HUMAN RIGHTS
23 Kosovska omladinska akademija dijaloga Završeno USAID YIHR KS #YOUTH

Kako mogu da doprinesem?