Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Teme
1 Zalažemo se za decu - Transformišemo budućnost Završeno 2018-12-01 2019-06-01 EU NGO Domovik #YOUTH
2 Projekat za sigurnost i bezbednost Kosova U toku 2017-01-01 2020-12-01 UNDP KSSP
3 Sprečavanje/suzbijanje nasilnog ekstremizma Završeno 2017-01-01 IOM #YOUTH
4 Upravljanje društvenim medijima - pozitivna alternativa za kosovsku omladinu U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC Centar za napredne studije - FIT #YOUTH
5 Mladi za društvene promene U toku 2019-05-01 2020-07-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
6 Zaštita i promocija ljudskih prava na Kosovu kroz aktivno civilno društvo Završeno 2017-03-01 2019-07-31 EU Art Polis GLPS #HUMAN RIGHTS
7 Dnevne priče - Divune Mothavipja Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
8 "Inicijativa za mlade muškarce" Završeno 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (SIT) #YOUTH
9 Učešće mladih u procesima donošenja javnih odluka Završeno 2017-10-01 2018-06-01 UNMIK #YOUTH
10 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
11 Četiri ugla Kosova: izgradnja poverenja kroz međukulturalno učenje Završeno 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
12 Transparentnost mladih Završeno 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
13 U tvojim rukama: Jačanje učešća mladih u procesima donošenja lokalnih odluka Završeno 2019-03-18 2019-06-28 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
14 Mladi donosioci promena: Lokalizacija UNSCR2250 na Kosovu Završeno 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
15 Napredan program za mlade, mir i bezbednost na Kosovu - Treća omladinska skupština Ujedinjenih nacija na Kosovu Završeno 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
16 Rušenje prepreka u komunikaciji između kosovskih Srba i kosovskih Albanaca Završeno US Embassy NGO Center for Human Resources Development #YOUTH
17 Mladi branioci ljudskih prava U toku YIHR KS #HUMAN RIGHTS
18 Simulirana ispitivanja Završeno 2020-03-20 US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
19 Mladi na delu - sprečavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma na Kosovu Završeno Ambasada Holandije KCSS #YOUTH
20 Zajedno protiv nasilja nad decom U toku EU Kosovski edukativni centar (KEC) Opština Kamenica #YOUTH

Kako mogu da doprinesem?