Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Teme
1 Poboljšane mogućnosti samozapošljavanja i zapošljavanja u Vitini U toku 2019-10-01 2020-06-01 UNDP Kosova Women for Women #YOUTH

Kako mogu da doprinesem?