Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Teme
1 Centar za inovacije u Mitrovici (Mitrovica Innovation Center) U toku 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
2 Uspostavljanje multietničke kuhinje sa kroasanima i pecivom u Istoku Završeno UNMIK NGO-Vision 02 #YOUTH
3 Upravljajte budućnošću - Naučite veštine, zaposlite se U toku GIZ Kosovo NGO LINK #YOUTH
4 Stručno obrazovanje i zapošljavanje u vezi sa invaliditetom na Kosovu U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC Daunov Sindrom Kosovo #YOUTH
5 Podrška tinejdžerima nakon škole U toku 2017-06-01 2022-06-01 USAID Kosovski edukativni centar (KEC) #YOUTH
6 Partnerstvo radne snage u sektoru odeće U toku 2018-02-01 2022-02-01 USAID Ministarstvo rada i socijalne zaštite Kosovo Apparel Marketing Association #YOUTH
7 Generation Unlimited U toku UNICEF #YOUTH
8 Techstitution U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
9 HERAS - visoko obrazovanje, istraživanje i primenjene nauke Završeno 2017-01-01 2019-01-01 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Austrian Development Cooperation #YOUTH
10 Adjoining Women and Market (AWM) Završeno 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
11 Jačanje zaposlenosti mladih na Kosovu II faza U toku 2017-01-01 2020-12-31 HELVETAS The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) Managing Development Associates #YOUTH
12 Oprema za multietničku zadrugu EVA Završeno 2019-10-25 2020-02-25 UNMIK EVA Kooperativa #HUMAN RIGHTS
13 Jačanje kapaciteta sistema korekcija na Kosovu u rehabilitaciji žena i maloletnika lišenih slobode U toku 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK UNOPS #HUMAN RIGHTS
14 Izgradnja profesionalnih kapaciteta mladih ljudi u poljoprivrednom sektoru Završeno 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK #YOUTH
15 Inovacioni centar za informacione tehnologije Završeno UNDP Udruženje mladih za ljudska prava #YOUTH
16 Mladi inovatori za razvoj U toku 2019-10-01 2020-05-31 UNDP Public Organization for Local Initiatives and Supports #YOUTH
17 Praćenje sprovođenja SSP-a u oblasti stručnog obrazovanja i obuke Završeno 2018-01-01 2019-06-30 Sida KCSF Organizacija za demokratiju
18 Devojke u ICT 2020 Završeno IPKO Foundation A.U.K - Training and Development Institute #YOUTH
19 Promocija sektora aromatičnih lekovitih biljaka u Vitini U toku UNDP EU
20 S4RE: Veštine za ruralno zapošljavanje Završeno 2013-01-01 2018-01-01 HELVETAS
21 Osnaživanje romskih devojaka Završeno 2020-04-20 NGO Open Data Kosovo The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) NGO VoRAE HEKS #GENDER EQUALITY
22 Trening o zagovaranju u lokalnim institucijama Završeno 2020-04-22 2020-04-26 NVO Durmish Aslano NGO-Vision 02 NGO VoRAE
23 Socijalna pravda za Rome, Aškalije i Egipćane na Kosovu, faza I 2020-2022 U toku NGO VoRAE
24 Put centara za učenje ka uključivanju romskih, aškalijskih i egipatskih zajednica Završeno KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkan Sunflowers Kosova
25 Suprotstavljanje tehnologijom Završeno 2018-01-01 2019-01-01 OSCE NGO Open Data Kosovo #YOUTH

Kako mogu da doprinesem?