Širom Kosova

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Programi aktivnog tržišta rada 2 U toku 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
2 Programi aktivnog tržišta rada 2 U toku 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
3 Programi aktivnog tržišta rada 2 U toku 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
4 Programi aktivnog tržišta rada 2 U toku 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
5 Podrška sveobuhvatnim jezičkim inicijativama Završeno IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
6 Kosovski Forum Ujedinjenih nacija za izgradnju poverenja - Koračanje napred Završeno UNMIK
7 Osnaživanje žena agenata promene u pristupu pravdi „Insistiram na svojim pravima“ Završeno UNMIK NGO INJECT Šef Odbora za zakonodavstvo Državno tužilaštvo Kosovska Policija Šef Odbora za ljudska prava Ministarstvo unutrašnjih poslova Službenici za rodnu ravnopravnost Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
8 Tekuća podrška za relevantne kosovske institucije Završeno UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
9 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 Završeno UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
10 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 U toku UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
11 Pojačavanje glasa i uticaja kreatorki promena Završeno UNMIK UN Women UNKT EU BIRN Ženski kokus u Kamenici #GENDER EQUALITY
12 Kosovski Forum Ujedinjenih nacija za izgradnju poverenja - Koračanje napred Završeno UNMIK
13 Podrška sveobuhvatnim jezičkim inicijativama Završeno IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
14 Izgradnja kapaciteta u toku U toku Civilno društvo UNHCR #HUMAN RIGHTS
15 Društvena inkluzija i pomirenje - Kursevi jezika Završeno IOM Kancelarija poverenika za jezike Center for social initiatives #LANGUAGE
16 Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOAD) U toku 2017-01-01 2020-01-01 Civilno društvo Civilno društvo UNDP EU #HUMAN RIGHTS
17 Kontinuirano zagovaranje - Strategija za zajednice i povratak - Ekonomska integracija U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
18 Sporazum o uspostavljanju Integrisane baze podataka za slučajeve nasilja u porodici Završeno 2019-03-14 UN Women Kosovska Policija Sudski savet Kosova Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ministarstvo pravde Tužilački savet Kosova #GENDER EQUALITY
19 Projekat za poboljšanje pristupa pravosuđu i reformu vladavine prava U toku UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
20 Projekat za poboljšanje pristupa pravosuđu i reformu vladavine prava U toku UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
21 Projekat za poboljšanje pristupa pravosuđu i reformu vladavine prava U toku UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
22 Projekat za poboljšanje pristupa pravosuđu i reformu vladavine prava U toku UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
23 Radionice U toku UNFPA #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
24 Radionice U toku UNFPA #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
25 Radionice U toku UNFPA #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
26 Projekat za sigurnost i bezbednost Kosova U toku 2017-01-01 2020-12-01 UNDP KSSP
27 Projekat za sigurnost i bezbednost Kosova U toku 2017-01-01 2020-12-01 UNDP KSSP
28 Projekat za sigurnost i bezbednost Kosova U toku 2017-01-01 2020-12-01 UNDP KSSP
29 Projekat za sigurnost i bezbednost Kosova U toku 2017-01-01 2020-12-01 UNDP KSSP
30 Projekat za sigurnost i bezbednost Kosova U toku 2017-01-01 2020-12-01 UNDP KSSP
31 Direktno pružanje pravne pomoći U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
32 Direktno pružanje pravne pomoći U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
33 Društvena inkluzivnost i pomirenje - Koordinator za manjinska preduzeća U toku 2018-06-01 IOM
34 Društvena inkluzivnost i pomirenje - Koordinator za manjinska preduzeća U toku 2018-06-01 IOM
35 Program stabilizacije zajednice - Sajmovi U toku IOM #HUMAN RIGHTS
36 Društvena inkluzija i pomirenje - Multimedijalne priče Završeno IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
37 Društvena inkluzija i pomirenje - Multiperspektivna nastava istorije Završeno New Perspektiva IOM
38 Društvena inkluzija i pomirenje - Nepristrasno medijsko izveštavanje Završeno IOM KoSSev #GENDER EQUALITY #LANGUAGE
39 Društvena inkluzija i pomirenje - Sertifikacija stručnjaka za jezike U toku IOM Kancelarija poverenika za jezike Center for social initiatives #LANGUAGE
40 Stalna podrška dobrovoljnim povratnicima, raseljenim licima, osobama izloženim riziku od apatridije, tražiocima azila i izbeglicama U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
41 Kontinuirana podrška - Rodna ravnopravnost i prava žena U toku UNHCR #GENDER EQUALITY
42 Kontinuirana podrška - Komunikacija sa verskim zajednicama U toku UNHCR
43 Kontinuirana podrška - Rodna ravnopravnost i prava žena U toku UNHCR #GENDER EQUALITY
44 Kontinuirano zagovaranje - Strategija za zajednice i povratak - Prava svojine i pravni lekovi U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
45 Kontinuirano zagovaranje - Volonterizam U toku UNHCR #YOUTH
46 Kontinuirano zagovaranje - Jezik U toku UNHCR #LANGUAGE
47 Kontinuirano zagovaranje - Strategija za zajednice i povratak - Prava svojine i pravni lekovi U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
48 Kontinuirani monitoring U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
49 Društvena inkluzija i pomirenje - VOC-UP U toku IOM Kancelarija poverenika za jezike Center for social initiatives #LANGUAGE
50 Društvena inkluzija i pomirenje - Multiperspektivna nastava istorije Završeno New Perspektiva IOM
51 Društvena inkluzija i pomirenje - Razvoj kapaciteta IT nastavnika U toku IOM
52 Inicijativa žena u medijima na Kosovu Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
53 Program stabilizacije zajednice - Grantovi za manjinske biznise U toku IOM #HUMAN RIGHTS
54 Zastupanje proporcionalnog zaposlenja Završeno UNMIK NGO Lens
55 Programi aktivnog tržišta rada 2 U toku 2014-01-01 2021-01-01 UNDP #YOUTH #HUMAN RIGHTS
56 Podsticanje zbližavanja kroz obrazovanje za demokratiju i učenje jezika U toku 2020-04-30 Savet Evrope #LANGUAGE
57 Podsticanje zbližavanja kroz obrazovanje za demokratiju i učenje jezika U toku 2020-04-30 Savet Evrope #LANGUAGE
58 Podsticanje zbližavanja kroz obrazovanje za demokratiju i učenje jezika U toku 2020-04-30 Savet Evrope #LANGUAGE
59 Podsticanje zbližavanja kroz obrazovanje za demokratiju i učenje jezika U toku 2020-04-30 Savet Evrope #LANGUAGE
60 Podsticanje zbližavanja kroz obrazovanje za demokratiju i učenje jezika U toku 2020-04-30 Savet Evrope #LANGUAGE
61 Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju Završeno 2016-05-01 2019-05-01 EU Savet Evrope
62 Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju Završeno 2016-05-01 2019-05-01 EU Savet Evrope
63 Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju Završeno 2016-05-01 2019-05-01 EU Savet Evrope
64 Podsticanje demokratske kulture i raznolikosti u školama Završeno EU Savet Evrope #YOUTH
65 Podsticanje demokratske kulture i raznolikosti u školama Završeno EU Savet Evrope #YOUTH
66 Dijalog između zajednica kroz inkluzivno očuvanje kulturnog nasleđa Završeno 2018-05-01 2019-11-01 Civilno društvo UNDP Opštine Ministarstvo kulture, omladine i sporta
67 Dijalog između zajednica kroz inkluzivno očuvanje kulturnog nasleđa Završeno 2018-05-01 2019-11-01 Civilno društvo UNDP Opštine Ministarstvo kulture, omladine i sporta
68 Dijalog između zajednica kroz inkluzivno očuvanje kulturnog nasleđa Završeno 2018-05-01 2019-11-01 Civilno društvo UNDP Opštine Ministarstvo kulture, omladine i sporta
69 Jačanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici U toku 2019-01-01 2021-01-01 Savet Evrope Kosovska akademija pravde National Coordinator against Domestic Violence Ministarstvo rada i socijalne zaštite #HUMAN RIGHTS
70 Moj dom, moja prava Završeno UNMIK Udruženje novinara Kosova #HUMAN RIGHTS
71 Ekonomsko osnaživanje žena Završeno UNMIK Jahjaga Foundation #GENDER EQUALITY
72 Promocija ciljeva za održivi razvoj (SDG) i pomoć Kancelariji za strateško planiranje pri Kancelariji premijera u lokalizaciji, nadzoru i izveštavanju o ciljevima za održivi razvoj U toku UNKT
73 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 U toku UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
74 Društvena inkluzija i pomirenje - Kursevi jezika Završeno IOM Kancelarija poverenika za jezike Center for social initiatives #LANGUAGE
75 Centar za podršku pravnoj pomoći U toku 2019-06-01 2020-06-01 UNMIK Pravni institut Kosova Agencija za besplatnu pravnu pomoć #HUMAN RIGHTS
76 Osnaživanje žena agenata promene u pristupu pravdi „Insistiram na svojim pravima“ Završeno UNMIK NGO INJECT Šef Odbora za zakonodavstvo Državno tužilaštvo Kosovska Policija Šef Odbora za ljudska prava Ministarstvo unutrašnjih poslova Službenici za rodnu ravnopravnost Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
77 Sloboda štampe i bezbednost medija na Svetski dan slobode štampe Završeno 2019-05-03 UN Women Udruženje novinara Kosova OSCE #HUMAN RIGHTS
78 Sloboda štampe i bezbednost medija na Svetski dan slobode štampe Završeno 2019-05-03 UN Women Udruženje novinara Kosova OSCE #HUMAN RIGHTS
79 Mediji kao instrument mira U toku UN Women Udruženje novinara Kosova
80 Mediji kao instrument mira U toku UN Women Udruženje novinara Kosova
81 JUFREX (Jačanje sudske ekspertize o slobodi izražavanja i medija u JI Evropi) Završeno 2016-04-20 2019-04-19 EU Savet Evrope #HUMAN RIGHTS
82 Jačanje formulisanja politike i izrade zakonskih propisa Završeno 2016-10-03 2018-10-02 EU Ministarstvo pravde IRZ
83 Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa (KoSEJ) U toku EU Savet Evrope Sudski savet Kosova Ministarstvo pravde CEPEJ Tužilački savet Kosova #HUMAN RIGHTS
84 Jačanje formulisanja politike i izrade zakonskih propisa Završeno 2016-10-03 2018-10-02 EU Ministarstvo pravde IRZ
85 Strategija pomoći vladavine zakona na Kosovu 2016-2019 Završeno Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo pravde
86 Suočavanje sa konfliktnim nasleđem između Kosova i Srbije U toku 2018-11-01 2021-03-31
87 Pravda 2020 Završeno 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
88 Pravda 2020 Završeno 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
89 Pravda 2020 Završeno 2019-02-01 2019-06-01 UNKT #HUMAN RIGHTS
90 UPShift-Social Impact Workshop Završeno UNICEF Kosovska Mreža Društvene Odgovornosti IPKO Foundation #YOUTH
91 Global Enterpreneurship Week in Kosovo Završeno 2019-11-18 2019-11-24 Ambasada Švedske GIZ Kosovo InnovationCentreKosovo Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo #YOUTH
92 Monitoring, advising and facilitation U toku 2020-06-14 EULEX
93 Robust monitoring U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
94 Robust monitoring U toku 2020-06-14 EULEX #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
95 Robust monitoring U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
96 Monitoring and Advising U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
97 Robust monitoring and supporting small scale projects U toku 2020-06-14 EULEX Kosovska Policija NVO ADRC Ministarstvo pravde
98 Robust monitoring U toku 2020-06-14 EULEX
99 Robust monitoring and supporting small-scale projects U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
100 Robust monitoring and supporting small-scale project U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
101 Robust monitoring U toku 2020-06-14 EULEX #HUMAN RIGHTS
102 Kontinuirano zagovaranje - Pravno savetovanje i pomoć U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
103 Fokusirana programska podrška U toku UNHCR #HUMAN RIGHTS
104 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja Završeno 2018-11-01 2018-12-01 UN Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
105 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja Završeno 2018-11-01 2018-12-01 UN Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
106 Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa (KoSEJ) U toku EU Savet Evrope Sudski savet Kosova Ministarstvo pravde CEPEJ Tužilački savet Kosova #HUMAN RIGHTS
107 Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa (KoSEJ) U toku EU Savet Evrope Sudski savet Kosova Ministarstvo pravde CEPEJ Tužilački savet Kosova #HUMAN RIGHTS
108 Nekoliko projekata U toku UNDP #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
109 Zdravije Kosovo Završeno 2018-01-01 2020-01-01 Ministarstvo Zdravlja Civilno društvo Civilno društvo UNDP Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja #HUMAN RIGHTS
110 Promocija i informisanje U toku Eco Kosovo UNDP #HUMAN RIGHTS
111 Dani skupštine Završeno NDI USAID Skupština Kosova
112 Nedelja žena U toku NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
113 Nedelja žena U toku NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
114 Nedelja žena U toku NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
115 Nedelja žena U toku NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
116 Akademija omladinskog foruma Završeno 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
117 Akademija liderstva - Osnaživanje žena za proces donošenja odluka U toku GIZ Kosovo Forum za liderstvo i diplomatiju #GENDER EQUALITY #YOUTH
118 Akademija liderstva - Osnaživanje žena za proces donošenja odluka U toku GIZ Kosovo Forum za liderstvo i diplomatiju #GENDER EQUALITY #YOUTH
119 Akademija liderstva - Osnaživanje žena za proces donošenja odluka U toku GIZ Kosovo Forum za liderstvo i diplomatiju #GENDER EQUALITY #YOUTH
120 Fond za prekogranične istražne priče U toku BIRN #HUMAN RIGHTS
121 Fond za prekogranične istražne priče U toku BIRN #HUMAN RIGHTS
122 Zaposlenje kroz promociju izvoza - CETEP U toku Ambasada Švedske GIZ Kosovo InnovationCentreKosovo Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo Sida
123 Škola novih medija U toku 2018-04-01 2023-04-01 NDI #YOUTH
124 Škola novih medija U toku 2018-04-01 2023-04-01 NDI #YOUTH
125 Decentralizacija i opštinska podrška U toku 2018-01-01 2021-01-01 DEMOS
126 Decentralizacija i opštinska podrška U toku 2018-01-01 2021-01-01 DEMOS
127 Mitrovica Društveni klub U toku 2019-10-01 NVO Aktiv KFOS
128 Povećanje zagovaračkog potencijala organizacija civilnog društva kosovskih Srba U toku 2019-10-01 2020-10-01 NVO Aktiv NED
129 Stvaranje dvojezičnog Kosova U toku NVO Aktiv Royal Embassy of Norway in Kosovo
130 Osnaživanje žena da traže svoja nasledna prava Završeno 2018-04-01 2019-04-01 USAID BIRN ATRC #GENDER EQUALITY
131 Osnaživanje žena da traže svoja nasledna prava Završeno 2018-04-01 2019-04-01 USAID BIRN ATRC #GENDER EQUALITY
132 Osnaživanje žena da traže svoja nasledna prava Završeno 2018-04-01 2019-04-01 USAID BIRN ATRC #GENDER EQUALITY
133 Zalažite se za njenu imovinu! U toku 2019-07-01 2020-09-01 USAID ATRC W4WK #GENDER EQUALITY
134 Zalažite se za njenu imovinu! U toku 2019-07-01 2020-09-01 USAID ATRC W4WK #GENDER EQUALITY
135 Stručno obrazovanje i zapošljavanje u vezi sa invaliditetom na Kosovu U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC Daunov Sindrom Kosovo #YOUTH
136 Stručno obrazovanje i zapošljavanje u vezi sa invaliditetom na Kosovu U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC Daunov Sindrom Kosovo #YOUTH
137 Podrška za jače i održive opštine U toku 2017-12-01 2020-12-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosovski institut za lokalnu samoupravu
138 Učešće žena u kosovskom bezbednosnom sektoru Završeno 2014-09-01 2019-01-10 Kosovska Policija Royal Embassy of Norway in Kosovo
139 Ka inkluzivnom učešću u kreiranju politika Završeno 2017-01-01 2018-01-01 Ambasada Holandije Vlada Kosova CIVIKOS
140 Razvoj kapaciteta u sektoru osnovnog obrazovanja na Kosovu (CDBE) U toku 2021-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije
141 Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - modernizacija komunalnih usluga Delimično završeno 2021-01-01 GIZ Kosovo Regional Cooperation Council (RCC)
142 Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - Pravna reforma Delimično završeno 2021-01-01 GIZ Kosovo Regional Cooperation Council (RCC)
143 Program stažiranja nemačkog preduzeća za zemlje Zapadnog Balkana Završeno GIZ Kosovo
144 Transparentne, efektivne i odgovorne opštine Završeno 2017-01-01 2020-01-01 USAID DAI
145 Transparentne, efektivne i odgovorne opštine Završeno 2017-01-01 2020-01-01 USAID
146 Transparentne, efektivne i odgovorne opštine Završeno 2017-01-01 2020-01-01 USAID DAI
147 Aktivnosti efikasne lokalne uprave U toku 2018-08-01 2023-08-01 USAID ICMA
148 Aktivnosti efikasne lokalne uprave U toku 2018-08-01 2023-08-01 USAID ICMA
149 Aktivnosti efikasne lokalne uprave U toku 2018-08-01 2023-08-01 USAID ICMA
150 Aktivnosti efikasne lokalne uprave U toku 2018-08-01 2023-08-01 USAID ICMA
151 Podrška tinejdžerima nakon škole U toku 2017-06-01 2022-06-01 USAID Kosovski edukativni centar (KEC) #YOUTH
152 Podrška tinejdžerima nakon škole U toku 2017-06-01 2022-06-01 USAID Kosovski edukativni centar (KEC) #YOUTH
153 Podrška tinejdžerima nakon škole U toku 2017-06-01 2022-06-01 USAID Kosovski edukativni centar (KEC) #YOUTH
154 Transformacioni program liderstva (TLP) U toku 2016-05-01 2020-05-01 USAID Leadership and Growth Council #YOUTH
155 Transformacioni program liderstva (TLP) U toku 2016-05-01 2020-05-01 USAID Leadership and Growth Council #YOUTH
156 Partnerstvo radne snage u sektoru odeće U toku 2018-02-01 2022-02-01 USAID Ministarstvo rada i socijalne zaštite Kosovo Apparel Marketing Association #YOUTH
157 Partnerstvo radne snage u sektoru odeće U toku 2018-02-01 2022-02-01 USAID Ministarstvo rada i socijalne zaštite Kosovo Apparel Marketing Association #YOUTH
158 Partnerstvo radne snage u sektoru odeće U toku 2018-02-01 2022-02-01 USAID Ministarstvo rada i socijalne zaštite Kosovo Apparel Marketing Association #YOUTH
159 Junior Geeks U toku InnovationCentreKosovo US Embassy #YOUTH
160 Junior Geeks U toku InnovationCentreKosovo US Embassy #YOUTH
161 Junior Geeks U toku InnovationCentreKosovo US Embassy #YOUTH
162 Ponder: Radionica o kritičkoj medijskoj pismenosti Završeno UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo #YOUTH
163 Ponder: Radionica o kritičkoj medijskoj pismenosti Završeno UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo #YOUTH
164 Generation Unlimited U toku UNICEF #YOUTH
165 Generation Unlimited U toku UNICEF #YOUTH
166 Podium U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo
167 Podium U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
168 Podium U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
169 Znaj svoja prava U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo Zaštitnik građana #YOUTH #HUMAN RIGHTS
170 Znaj svoja prava U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo Zaštitnik građana #YOUTH #HUMAN RIGHTS
171 Techstitution U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
172 Techstitution U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
173 StartUP: Social Venture Workshop U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
174 StartUP: Social Venture Workshop U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
175 StartUP: Social Venture Workshop U toku UNICEF Innovations Lab Kosovo #YOUTH
176 Platforma za volontere Kosova Završeno UNICEF NGO PEN Innovations Lab Kosovo Austrian Development Cooperation #YOUTH
177 HERAS - visoko obrazovanje, istraživanje i primenjene nauke Završeno 2017-01-01 2019-01-01 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Austrian Development Cooperation #YOUTH
178 HERAS - visoko obrazovanje, istraživanje i primenjene nauke Završeno 2017-01-01 2019-01-01 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Austrian Development Cooperation #YOUTH
179 Podrška sveobuhvatnim jezičkim inicijativama - faza 2 Završeno 2019-09-01 2020-06-15 IOM UNMIK #LANGUAGE
180 Podrška sveobuhvatnim jezičkim inicijativama - faza 2 Završeno 2019-09-01 2020-06-15 IOM UNMIK #LANGUAGE
181 Kosovska platforma za izgradnju poverenja (TBF Digital Platform) Završeno 2019-09-01 2020-06-15 UNMIK NVO NSI
182 Kosovska platforma za izgradnju poverenja (TBF Digital Platform) Završeno 2019-09-01 2020-06-15 UNMIK NVO NSI
183 Projekt pravne i administrativne reforme U toku 2019-06-01 2021-06-01 GIZ Kosovo Sudski savet Kosova #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
184 Projekt pravne i administrativne reforme U toku 2019-06-01 2021-06-01 GIZ Kosovo Sudski savet Kosova #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
185 Omladina, zapošljavanje i veštine na Kosovu Delimično završeno 2017-02-01 2020-02-01 GIZ Kosovo Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije #YOUTH
186 Omladina, zapošljavanje i veštine na Kosovu Delimično završeno 2017-02-01 2020-02-01 GIZ Kosovo Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije #YOUTH
187 Omladina, zapošljavanje i veštine na Kosovu Delimično završeno 2017-02-01 2020-02-01 GIZ Kosovo Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije #YOUTH
188 Projekat za energetsku efikasnost na Kosovu Završeno 2017-01-01 2019-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo za ekonomski razvoj
189 Projekat za energetsku efikasnost na Kosovu Završeno 2017-01-01 2019-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo za ekonomski razvoj
190 Projekat zaštite voda i zaštite kanala U toku 2017-02-06 2020-04-30 Vlada Kosova Svetska Banka
191 Jačanje mira i izgradnje države Završeno 2014-11-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkans Policy Research Group
192 Podrška Pravnom fakultetu Završeno CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #YOUTH #HUMAN RIGHTS
193 Podrška Pravnom fakultetu Završeno CBM Royal Embassy of Norway in Kosovo #YOUTH #HUMAN RIGHTS
194 Adjoining Women and Market (AWM) Završeno 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
195 Adjoining Women and Market (AWM) Završeno 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
196 Adjoining Women and Market (AWM) Završeno 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
197 Socijalna prava za ranjive grupe Završeno 2015-01-01 2019-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ministarstvo administracije lokalne samouprave #HUMAN RIGHTS
198 Socijalna prava za ranjive grupe Završeno 2015-01-01 2019-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ministarstvo administracije lokalne samouprave #HUMAN RIGHTS
199 Jačanje nacionalnog preventivnog mehanizma na Kosovu * Završeno 2017-05-01 2019-04-30 Ministarstvo Zdravlja Savet Evrope Ministarstvo unutrašnjih poslova Sudski savet Kosova Ministarstvo pravde Tužilački savet Kosova Zaštitnik građana #HUMAN RIGHTS
200 Jačanje nacionalnog preventivnog mehanizma na Kosovu * Završeno 2017-05-01 2019-04-30 Ministarstvo Zdravlja Savet Evrope Ministarstvo unutrašnjih poslova Sudski savet Kosova Ministarstvo pravde Tužilački savet Kosova Zaštitnik građana #HUMAN RIGHTS
201 Akademija omladinskog foruma Završeno 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
202 Jačanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti sudskog i tužilačkog sistema na Kosovu Završeno 2016-10-16 2019-05-09 EU Sudski savet Kosova Tužilački savet Kosova Italian High Council of the Judiciary Italijansko Ministarstvo pravde Francusko Ministarstvo pravde #HUMAN RIGHTS
203 Jačanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti sudskog i tužilačkog sistema na Kosovu Završeno 2016-10-16 2019-05-09 EU Sudski savet Kosova Tužilački savet Kosova Italian High Council of the Judiciary Italijansko Ministarstvo pravde Francusko Ministarstvo pravde #HUMAN RIGHTS
204 Jačanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti sudskog i tužilačkog sistema na Kosovu Završeno 2016-10-16 2019-05-09 EU Sudski savet Kosova Tužilački savet Kosova Italian High Council of the Judiciary Italijansko Ministarstvo pravde Francusko Ministarstvo pravde #HUMAN RIGHTS
205 Dalja podrška reformi pravnog obrazovanja Završeno 2016-02-01 2018-07-31 EU Kosovska akademija pravde IRZ Center for International Legal Cooperation #HUMAN RIGHTS
206 Dalja podrška reformi pravnog obrazovanja Završeno 2016-02-01 2018-07-31 EU Kosovska akademija pravde IRZ Center for International Legal Cooperation #HUMAN RIGHTS
207 Promocija i zaštita prava dece Završeno 2017-03-31 2019-09-30 EU Kosovski edukativni centar (KEC) #YOUTH
208 Promocija i zaštita prava dece Završeno 2017-03-31 2019-09-30 EU Kosovski edukativni centar (KEC) #YOUTH
209 Zaštita i promocija ljudskih prava na Kosovu kroz aktivno civilno društvo Završeno 2017-03-01 2019-07-31 EU Art Polis GLPS #HUMAN RIGHTS
210 Zaštita i promocija ljudskih prava na Kosovu kroz aktivno civilno društvo Završeno 2017-03-01 2019-07-31 EU Art Polis GLPS #HUMAN RIGHTS
211 Mlade žene uključene u političke stranke i političke procese Završeno 2016-12-01 2018-12-21 EU Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
212 Mlade žene uključene u političke stranke i političke procese Završeno 2016-12-01 2018-12-21 EU Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
213 Podrška u razvoju i primeni bezbednosti hrane i sanitarne i fitosanitarne kontrole Završeno 2018-01-01 2019-01-01 EU
214 Podrška upravljanju otpadom na Kosovu Završeno 2014-01-01 2018-01-01 EU
215 Podrška upravljanju otpadom na Kosovu Završeno 2014-01-01 2018-01-01 EU
216 Održive komunalne usluge (upravljanje otpadom) Delimično završeno 2017-01-01 2020-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo administracije lokalne samouprave
217 Održive komunalne usluge (upravljanje otpadom) Delimično završeno 2017-01-01 2020-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo administracije lokalne samouprave
218 Održive komunalne usluge (upravljanje otpadom) Delimično završeno 2017-01-01 2020-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo administracije lokalne samouprave
219 Jačanje zaposlenosti mladih na Kosovu II faza U toku 2017-01-01 2020-12-31 HELVETAS The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) Managing Development Associates #YOUTH
220 Projekat za zaštitu vode i zaštite na Kosovu U toku 2016-09-30 2020-04-30 Svetska Banka STATEE
221 Jačanje pravosudnog i tužilačkog sistema Kosova Završeno 2018-10-01 2020-03-01 Britanska ambasada
222 Podrška medijima i nezavisnom novinarstvu sa perspektivom ljudskih prava na Kosovu U toku 2018-01-01 2020-12-31 EU Kosovar Gender Studies Center Center for Equality and Liberty (CEL) Kosovo 2.0
223 Stabilizacioni program Evropske zajednice Faza III (EU-CSP III) Završeno 2015-12-03 2019-03-02 Ministarstvo za zajednice i povratak IOM EU
224 Unapređenje ravnopravnosti i nediskriminacije U toku Ambasada Holandije Kosovar Gender Studies Center Centar za razvoj društva (CSGD) #GENDER EQUALITY
225 Jačanje jednakih imovinskih prava žena na Kosovu U toku 2015-02-01 2020-11-01 USAID ATRC Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
226 Jačanje jednakih imovinskih prava žena na Kosovu U toku 2015-02-01 2020-11-01 USAID ATRC Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
227 Env.Net Faktoring ekološki portfelj za VB i Tursku u politici EU Završeno 2018-01-01 2020-01-01 ATRC
228 Angažovanje za kapital U toku 2015-03-01 2020-12-01 USAID ATRC Institute for Development Policy (INDEP) #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
229 Angažovanje za kapital U toku 2015-03-01 2020-12-01 USAID ATRC Institute for Development Policy (INDEP) #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
230 Pravda u pravdi Završeno 2017-10-01 2018-10-01 ATRC CLARD #HUMAN RIGHTS
231 Pravda u pravdi Završeno 2017-10-01 2018-10-01 ATRC CLARD #HUMAN RIGHTS
232 Podrška Ministarstvu rada i socijalnog staranja za efikasno i efektivno sprovođenje aktivnih mera na tržištu rada U toku EU Ministarstvo rada i socijalne zaštite #GENDER EQUALITY #YOUTH
233 Podrška Ministarstvu rada i socijalnog staranja za efikasno i efektivno sprovođenje aktivnih mera na tržištu rada U toku EU Ministarstvo rada i socijalne zaštite
234 Podrška Ministarstvu rada i socijalnog staranja za efikasno i efektivno sprovođenje aktivnih mera na tržištu rada U toku EU Ministarstvo rada i socijalne zaštite #GENDER EQUALITY #YOUTH
235 Osnaživanje mladih i žena pri zapošljavanju U toku EU Ministarstvo rada i socijalne zaštite Caritas Kosova #GENDER EQUALITY
236 Pristup kosovskim pravosudnim institucijama od strane nevećinskog stanovništva U toku 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK IDRA
237 Dijalog o kosovskom društvu: serija debata u Gradskoj kući Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
238 Osiguravanje rodno odgovornih i uključivih procesa političkog dijaloga (faza I) Završeno 2019-11-25 2020-03-31 UNMIK EU Geneva Center for Security Policy (GCSP) #GENDER EQUALITY
239 Osiguravanje rodno odgovornih i uključivih procesa političkog dijaloga (faza I) Završeno 2019-11-25 2020-03-31 UNMIK EU Geneva Center for Security Policy (GCSP) #GENDER EQUALITY
240 Jačanje institucionalnih kapaciteta na Kosovu da se obezbedi adekvatan pristup pravdi i informacijama i službama zaštite za preživele od rodno zasnovanog nasilja Završeno 2019-10-28 2020-06-15 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
241 Jačanje institucionalnih kapaciteta na Kosovu da se obezbedi adekvatan pristup pravdi i informacijama i službama zaštite za preživele od rodno zasnovanog nasilja Završeno 2019-10-28 2020-06-15 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
242 Osiguravanje pristupa žena pravdi kroz povećanu institucionalnu odgovornost Završeno 2019-11-15 2020-06-25 UNMIK NGO INJECT #GENDER EQUALITY
243 Osiguravanje pristupa žena pravdi kroz povećanu institucionalnu odgovornost Završeno 2019-11-15 2020-06-25 UNMIK NGO INJECT #GENDER EQUALITY
244 Učešće mladih u procesima donošenja javnih odluka Završeno 2017-10-01 2018-06-01 UNMIK #YOUTH
245 Učešće mladih u procesima donošenja javnih odluka Završeno 2017-10-01 2018-06-01 UNMIK #YOUTH
246 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
247 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
248 Kosovski omladinski festival Završeno 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
249 Kosovski omladinski festival Završeno 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
250 Moje Kosovo u jednom kadru Završeno 2018-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
251 Mladi donosioci promena: Lokalizacija UNSCR2250 na Kosovu Završeno 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
252 Mladi donosioci promena: Lokalizacija UNSCR2250 na Kosovu Završeno 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
253 Napredan program za mlade, mir i bezbednost na Kosovu - Treća omladinska skupština Ujedinjenih nacija na Kosovu Završeno 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
254 Napredan program za mlade, mir i bezbednost na Kosovu - Treća omladinska skupština Ujedinjenih nacija na Kosovu Završeno 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
255 Projekat vizualnih umetnosti Završeno 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
256 Projekat vizualnih umetnosti Završeno 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
257 Pod jednim nebom Završeno 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Astronomski klub Kosova #YOUTH
258 Pod jednim nebom Završeno 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Astronomski klub Kosova #YOUTH
259 Omladina BRE! Eko-kamp za izgradnju životne sredine i klimatske promene U toku 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
260 Omladina BRE! Eko-kamp za izgradnju životne sredine i klimatske promene U toku 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
261 Omladina BRE! Eko-kamp za izgradnju životne sredine i klimatske promene U toku 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
262 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Nov): Podrška inkluzivnom učešću mladih u lokalnoj upravi Završeno 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
263 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Nov): Podrška inkluzivnom učešću mladih u lokalnoj upravi Završeno 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
264 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Nov): Podrška inkluzivnom učešću mladih u lokalnoj upravi Završeno 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
265 Vakcina protiv govora mržnje na medijima Završeno 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
266 Vakcina protiv govora mržnje na medijima Završeno 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
267 Vakcina protiv govora mržnje na medijima Završeno 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
268 Organizacija četvrte Skupštine mladih UN na Kosovu U toku 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
269 Organizacija četvrte Skupštine mladih UN na Kosovu U toku 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
270 Organizacija četvrte Skupštine mladih UN na Kosovu U toku 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
271 Program „Mladi ambasadori mira“ za mlade balkanske lidere U toku 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
272 Program „Mladi ambasadori mira“ za mlade balkanske lidere U toku 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
273 Program „Mladi ambasadori mira“ za mlade balkanske lidere U toku 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
274 Program „Mladi ambasadori mira“ za mlade balkanske lidere U toku 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
275 Rušenje prepreka u komunikaciji između kosovskih Srba i kosovskih Albanaca Završeno US Embassy NGO Center for Human Resources Development #YOUTH
276 Rušenje prepreka u komunikaciji između kosovskih Srba i kosovskih Albanaca Završeno US Embassy NGO Center for Human Resources Development #YOUTH
277 Razvoj istraživačkog novinarstva među novinarima koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu Završeno 2018-02-05 2019-10-31 KCSF InTER Crno Beli Svet
278 AktRural (RuralAct) - aktivizam mladih u ruralnim oblastima Kosova Završeno 2018-01-02 2019-11-30 KCSF EC Ma Ndryshe #YOUTH
279 Filmski i stvarni mediji Završeno 2018-01-02 2019-11-30 KCSF DokuFest
280 Filmski i stvarni mediji Završeno 2018-01-02 2019-11-30 KCSF DokuFest
281 Filmski i stvarni mediji Završeno 2018-01-02 2019-11-30 KCSF DokuFest
282 Pravedno izveštavanje u štampi i na mreži u medijima Delimično završeno 2018-02-05 2020-04-30 KCSF Savet za štampu Kosova
283 Pravedno izveštavanje u štampi i na mreži u medijima Delimično završeno 2018-02-05 2020-04-30 KCSF Savet za štampu Kosova
284 INFRARED Delimično završeno 2019-01-09 2020-03-30 KCSF Shtatëmbëdhjetë #YOUTH
285 Služba za obrazovanje mladih - YES Delimično završeno 2019-01-09 2020-03-31 KCSF Center for the Right of Minority Communities #YOUTH
286 Omladinski radnici za mlade Završeno 2019-01-09 2020-02-28 KCSF Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (SIT) #YOUTH
287 Informisano građanstvo, nezavisno nadgledanje i međuinstitucionalna koordinacija za zaštitu životne sredine zasnovane na dokazima U toku 2020-02-01 2021-01-31 KCSF Institute for Development Policy (INDEP)
288 Okvir civilnog društva za nacionalnu strategiju za suočavanje sa prošlošću na Kosovu U toku 2020-01-01 2021-01-31 US Embassy NVO NSI
289 Zaustavite spinovanje i manipulaciju - tačno, objektivno i analitičko izveštavanje bez ograničenja Završeno 2019-01-01 2020-01-31 US Embassy Radio Mitrovica Sever
290 Zagovaranje o pitanjima od krucijalnog značaja za nevećinske zajednice U toku 2020-01-01 2020-12-31 NVO Aktiv Olof Palme International Center
291 Anketa javnog mnjenja Kosova za NDI 2019 Završeno 2019-03-01 2019-04-01 NDI
292 Alternativna škola ljudskih prava Završeno 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
293 Alternativna škola ljudskih prava Završeno 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
294 Simulirana ispitivanja Završeno 2020-03-20 US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
295 Simulirana ispitivanja Završeno 2020-03-20 US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
296 Podrška sprovođenju sporazuma postignutih u Briselskom dijalogu U toku 2018-09-01 2020-08-20 Royal Embassy of Norway in Kosovo ECMI Kosovo
297 Podrška sprovođenju sporazuma postignutih u Briselskom dijalogu U toku 2018-09-01 2020-08-20 Royal Embassy of Norway in Kosovo ECMI Kosovo