Vitina

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
2 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
3 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
4 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
5 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
6 Šira participacija zajednice za dobro upravljanje i bolje međuetničke odnose Završeno UNMIK
7 Podizanje svesti građana o ženskim imovinskim i naslednim pravima Završeno 2018-04-01 2019-02-01 USAID ATRC Gruaja Hyjnore
8 Pretvaranje ekonomskih i socijalnih mogućnosti žena u praksu Završeno 2017-03-22 2019-07-22 EU Partners Kosova #GENDER EQUALITY
9 Izgradnja profesionalnih kapaciteta mladih ljudi u poljoprivrednom sektoru Završeno 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK #YOUTH
10 Poboljšane mogućnosti samozapošljavanja i zapošljavanja u Vitini U toku 2019-10-01 2020-06-01 UNDP Kosova Women for Women #YOUTH
11 Poboljšane mogućnosti samozapošljavanja i zapošljavanja u Vitini U toku 2019-10-01 2020-06-01 UNDP Kosova Women for Women #YOUTH
12 Poboljšane mogućnosti samozapošljavanja i zapošljavanja u Vitini U toku 2019-10-01 2020-06-01 UNDP Kosova Women for Women #YOUTH
13 Koreografski plesovi U toku 2019-10-01 2020-07-01 UNDP NGO Jonuz Ramadani
14 Up to Youth U toku 2019-04-01 2024-04-01 USAID Global Communities #YOUTH
15 Up to Youth U toku 2019-04-01 2024-04-01 USAID Global Communities #YOUTH
16 Radovi na Sali Skupštine opštine, inventarsanje, ozvučenje i IT oprema Završeno 2019-02-27 Ministarstvo administracije lokalne samouprave
17 Promocija sektora aromatičnih lekovitih biljaka u Vitini U toku UNDP EU
18 Oživljavanje zaostavštine Letnice - tragovi Majke Terezije iz Kalkute Završeno 2019-06-29 OSCE #YOUTH
19 Oživljavanje zaostavštine Letnice - tragovi Majke Terezije iz Kalkute Završeno 2019-06-29 OSCE #YOUTH
20 Oživljavanje zaostavštine Letnice - tragovi Majke Terezije iz Kalkute Završeno 2019-06-29 OSCE #YOUTH