Leposavić

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
2 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
3 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
4 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
5 Multietnička ženska zastupnička grupa Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
6 Fond civilnog društva - Catalytic U toku NGO Fodem UN Habitat NGO YCC NVO Santa Maria #GENDER EQUALITY
7 Ne vaše vlasništvo: Veza između nasilja u porodici i imovinskih prava žena na Kosovu Završeno 2019-11-01 2020-05-31 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
8 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
9 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
10 Kulturna saradnja Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO YCC #YOUTH
11 Žene za jednakost i mir na severu Kosova U toku UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY
12 Povećavanje efikasnosti sistema izvršenja pravde u regionu Mitrovice rešavanjem zaostalih slučajeva Završeno UNMIK NVO ADRC Osnovni sud u Mitrovici #HUMAN RIGHTS
13 Žene za jednakost i mir na severu Kosova Završeno UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY
14 Podrška naporima da se uspostavi regionalno sklonište za žrtve nasilja u porodici na severu Kosova Završeno Civilno društvo UNMIK #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
15 Kraj nasilju nad ženama Završeno UN Women NVO Aktiv #GENDER EQUALITY
16 Povećavanje učešća građana i odgovornosti u lokalnim vlastima na severu Kosova U toku 2018-01-01 2021-01-01 NVO NSI PAX
17 Povećavanje učešća građana i odgovornosti u lokalnim vlastima na severu Kosova U toku 2018-01-01 2021-01-01 NVO NSI PAX
18 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN Srednje škole #YOUTH
19 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN Srednje škole #YOUTH
20 Biznis kao sredstvo, tržište kao cilj Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
21 Poštujemo različitost, živimo mirno Završeno 2019-01-10 2019-05-10 UNMIK NGO YCC #YOUTH
22 Osnaživanje žena razvijanjem jezičkih veština: kurs engleskog jezika Završeno UNMIK #LANGUAGE
23 Biznis kao sredstvo, tržište kao cilj Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
24 Poboljšanje inkluzije diplomaca iz nevećinskih zajednica u centralnoj i lokalnoj administraciji na Kosovu Završeno NGO CPT German Embassy #YOUTH
25 Povećati odgovornost institucija lokalne samouprave u severnom delu Kosova U toku Britanska ambasada NVO Aktiv
26 Podrška Kapacitetima za reagovanje u sprečavanju katastrofa i oporavak regiona Severne Mitrovice Završeno 2018-09-01 2019-03-01 UNDP NGO Domovik #GENDER EQUALITY
27 Zalažemo se za decu - Transformišemo budućnost Završeno 2018-12-01 2019-06-01 EU NGO Domovik #YOUTH
28 Jačanje kapaciteta aktera u zajednici za komunikaciju sa žrtvama Završeno NVO Aktiv Kanadski fond za lokalne inicijative #GENDER EQUALITY
29 Upravljajte budućnošću - Naučite veštine, zaposlite se U toku GIZ Kosovo NGO LINK #YOUTH
30 Upravljajte budućnošću - Naučite veštine, zaposlite se U toku GIZ Kosovo NGO LINK #YOUTH
31 Promovisanje položaja mladih u svetlu Briselskih sporazuma Završeno 2019-07-01 2019-11-01 NGO Sinergija KFOS #YOUTH
32 Podrška aktivnostima promocije i informisanja o izveštavanju o Kosovu Završeno 2018-12-01 2019-05-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
33 Podrška aktivnostima promocije i informisanja o izveštavanju o Kosovu Završeno 2018-12-01 2019-05-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
34 Pružanje ciljane podrške regionalnom prihvatilištu za preživele od rodno zasnovanog nasilja na severu Kosova Završeno 2019-10-30 2020-06-15 UNMIK NGO EkoPro #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
35 Pružanje ciljane podrške regionalnom prihvatilištu za preživele od rodno zasnovanog nasilja na severu Kosova Završeno 2019-10-30 2020-06-15 UNMIK NGO EkoPro #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
36 Dnevne priče - Divune Mothavipja Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
37 Dnevne priče - Divune Mothavipja Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
38 Podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
39 Podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
40 Podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
41 Dalja pomoć integrisanim pravosudnim institucijama na severu Kosova U toku 2019-11-01 2020-06-01 UNMIK NVO ACDC #LANGUAGE
42 NE znači NE Završeno 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
43 NE znači NE Završeno 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
44 Zalaganje za ljudska prava: jačanje otpornosti zajednica Završeno 2019-11-15 2020-06-15 UNMIK NGO Sinergija #YOUTH
45 Posredovanje u akciji: Jačanje sistema pravosuđa u oblasti Mitrovice Završeno 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK NVO ADRC #HUMAN RIGHTS
46 Činjenica - proverite U toku 2020-01-02 2021-01-31 KCSF Crno Beli Svet
47 Stardust - projekat pamćenja U toku 2020-01-01 2020-06-30 Embassy of Switzerland NVO Aktiv
48 Unapređenje upotrebe službenih jezika u radu Kosovske policije na severu Kosova U toku 2020-01-01 2020-05-31 NVO ACDC Kancelarija poverenika za jezike #LANGUAGE
49 Osnaživanje nesrpskih OCD-a na severu Kosova Završeno EU ECMI Kosovo
50 Povećanje poverenja i dijaloga između kosovskih nevećinskih zajednica i institucija za sprovođenje zakona na Kosovu Završeno 2018-08-01 Kosovska Policija Kanadski fond za lokalne inicijative KCSS
51 Poboljšanje inkluzije diplomaca iz nevećinskih zajednica u centralnoj i lokalnoj administraciji na Kosovu - Faza 2 U toku 2020-04-01 2021-06-30 NGO CPT German Embassy #YOUTH
52 Nove ekonomske prilike za severno Kosovo U toku 2019-03-31 2020-09-30 USAID Kosovski centar za podršku poslovanju #YOUTH
53 Nove ekonomske prilike za severno Kosovo U toku 2019-03-31 2020-09-30 USAID Kosovski centar za podršku poslovanju #YOUTH
54 Centar za medijaciju Mitrovica Završeno 2017-01-01 2020-12-31 NVO ADRC Royal Embassy of Norway in Kosovo
55 Podrška Kancelariji za pitanja zajednice II U toku 2018-12-31 2021-12-31 Royal Embassy of Norway in Kosovo Vlada Kosova
56 Podrška Kancelariji za pitanja zajednice II U toku 2018-12-31 2021-12-31 Royal Embassy of Norway in Kosovo Vlada Kosova
57 Aktivni građani Završeno 2019-01-01 2019-12-31 NVO Aktiv Olof Palme International Center
58 Poboljšanje upotrebe službenih jezika u pravosudnim institucijama na severu Kosova Završeno 2018-10-01 2019-02-01 NVO ACDC Kancelarija poverenika za jezike #LANGUAGE
59 Unapređenje Kosova zajedno - lokalno rešenje (AKT - LS) Završeno 2014-10-01 2018-10-01 USAID CDF
60 Unapređenje Kosova zajedno - lokalno rešenje (AKT - LS) Završeno 2014-10-01 2018-10-01 USAID CDF