Severna Mitrovica

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
2 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
3 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
4 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
5 Multietnička ženska zastupnička grupa Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
6 Inicijativa žena u medijima na Kosovu Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
7 Ne vaše vlasništvo: Veza između nasilja u porodici i imovinskih prava žena na Kosovu Završeno 2019-11-01 2020-05-31 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
8 Društvena inkluzija i pomirenje - Multimedijalne priče Završeno IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
9 Osnaživanje mladih za mirnu, prosperitetnu i održivu budućnost na Kosovu U toku 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
10 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
11 Program inkluzivnog razvoja U toku Sida CBM UN Habitat PAX
12 Žene za jednakost i mir na severu Kosova U toku UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY
13 Podrška organizovanju Godišnjeg seminara sudija Apelacionog suda u saradnji sa kosovskom Akademijom pravde Završeno UNMIK Apelacioni sud Kosova Kosovska akademija pravde
14 Povećavanje efikasnosti sistema izvršenja pravde u regionu Mitrovice rešavanjem zaostalih slučajeva Završeno UNMIK NVO ADRC Osnovni sud u Mitrovici #HUMAN RIGHTS
15 Žene za jednakost i mir na severu Kosova Završeno UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY
16 Podrška naporima da se uspostavi regionalno sklonište za žrtve nasilja u porodici na severu Kosova Završeno Civilno društvo UNMIK #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
17 Kraj nasilju nad ženama Završeno UN Women NVO Aktiv #GENDER EQUALITY
18 Podrška osnovnim sudovima i osnovnom tužilaštvu Kosova za rešavanje značajno zaostalih predmeta Završeno UNMIK Osnovni sud u Mitrovici NVO ACDC UNOPS Pravni institut Kosova Osnovni sud u Prištini #YOUTH
19 Centar za inovacije u Mitrovici (Mitrovica Innovation Center) U toku 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
20 Centar za inovacije u Mitrovici (Mitrovica Innovation Center) U toku 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
21 Osnaživanje mladih za mirnu, prosperitetnu i održivu budućnost na Kosovu U toku 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
22 Povećavanje učešća građana i odgovornosti u lokalnim vlastima na severu Kosova U toku 2018-01-01 2021-01-01 NVO NSI PAX
23 Povećavanje učešća građana i odgovornosti u lokalnim vlastima na severu Kosova U toku 2018-01-01 2021-01-01 NVO NSI PAX
24 Sprečavanje/suzbijanje nasilnog ekstremizma Završeno 2017-01-01 IOM #YOUTH
25 Sprečavanje/suzbijanje nasilnog ekstremizma Završeno 2017-01-01 IOM #YOUTH
26 Sprečavanje/suzbijanje nasilnog ekstremizma Završeno 2017-01-01 IOM #YOUTH
27 Sprečavanje/suzbijanje nasilnog ekstremizma Završeno 2017-01-01 IOM #YOUTH
28 Osnaživanje mladih za mirnu, prosperitetnu i održivu budućnost na Kosovu U toku 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
29 Osnaživanje mladih za mirnu, prosperitetnu i održivu budućnost na Kosovu U toku 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
30 Osnaživanje mladih za mirnu, prosperitetnu i održivu budućnost na Kosovu U toku 2019-01-01 2020-06-01 UNDP #YOUTH
31 Podrška osnovnim sudovima i osnovnom tužilaštvu Kosova za rešavanje značajno zaostalih predmeta Završeno UNMIK Osnovni sud u Mitrovici NVO ACDC UNOPS Pravni institut Kosova Osnovni sud u Prištini #YOUTH
32 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN Srednje škole #YOUTH
33 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN Srednje škole #YOUTH
34 Centar za inovacije u Mitrovici (Mitrovica Innovation Center) U toku 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
35 Centar za inovacije u Mitrovici (Mitrovica Innovation Center) U toku 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
36 Biznis kao sredstvo, tržište kao cilj Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
37 Projekat smanjenja zaostalih predmeta u Mitrovici/Mitrovicë U toku UNMIK Osnovni sud u Mitrovici
38 Unapređenje rodne integracije putem pravnog okvira i postojećih mehanizama Završeno UNMIK CDO #GENDER EQUALITY
39 Društvena inkluzija i pomirenje - Nepristrasno medijsko izveštavanje Završeno IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
40 Društvena inkluzija i pomirenje - Nepristrasno medijsko izveštavanje Završeno IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
41 Društvena inkluzija i pomirenje - Nepristrasno medijsko izveštavanje Završeno IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
42 Društvena inkluzija i pomirenje - Multimedijalne priče Završeno IOM KoSSev Center for social initiatives #LANGUAGE
43 Društvena inkluzija i pomirenje - Nepristrasno medijsko izveštavanje Završeno IOM KoSSev #LANGUAGE #GENDER EQUALITY
44 Poboljšanje pristupa pravdi na Kosovu U toku 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
45 Poboljšanje pristupa pravdi na Kosovu U toku 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
46 Poboljšanje pristupa pravdi na Kosovu U toku 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
47 Poboljšanje pristupa pravdi na Kosovu U toku 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
48 Poboljšanje pristupa pravdi na Kosovu U toku 2018-08-01 2021-08-01 UNDP Royal Embassy of Norway in Kosovo #HUMAN RIGHTS
49 Biznis kao sredstvo, tržište kao cilj Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
50 Razgovori o rodu: Zato što mi pravimo razliku Završeno EU EUSR Kuća Evrope #GENDER EQUALITY
51 Razgovori o rodu: Zato što mi pravimo razliku Završeno EU EUSR Kuća Evrope #GENDER EQUALITY
52 Poboljšanje inkluzije diplomaca iz nevećinskih zajednica u centralnoj i lokalnoj administraciji na Kosovu Završeno NGO CPT German Embassy #YOUTH
53 Povećati odgovornost institucija lokalne samouprave u severnom delu Kosova U toku Britanska ambasada NVO Aktiv
54 Deca u procesima donošenja odluka - Menjajući se danas i sutra Završeno 2019-01-01 2019-12-01 NGO Domovik Save The Children Kosovo #YOUTH
55 Izgradnja jakih i otpornih zajednica u Mitrovici U toku 2018-01-01 2021-01-01 CBM NGO Mundesia NGO Open Data Kosovo #YOUTH
56 Podrška Kapacitetima za reagovanje u sprečavanju katastrofa i oporavak regiona Severne Mitrovice Završeno 2018-09-01 2019-03-01 UNDP NGO Domovik #GENDER EQUALITY
57 Zalažemo se za decu - Transformišemo budućnost Završeno 2018-12-01 2019-06-01 EU NGO Domovik #YOUTH
58 Jačanje kapaciteta aktera u zajednici za komunikaciju sa žrtvama Završeno NVO Aktiv Kanadski fond za lokalne inicijative #GENDER EQUALITY
59 Upravljajte budućnošću - Naučite veštine, zaposlite se U toku GIZ Kosovo NGO LINK #YOUTH
60 Upravljajte budućnošću - Naučite veštine, zaposlite se U toku GIZ Kosovo NGO LINK #YOUTH
61 ARTivizam - Povezivanje zajednica kroz kulturu i umetnost U toku Futja Ngjyre NGO LINK KFOS #YOUTH
62 Promovisanje položaja mladih u svetlu Briselskih sporazuma Završeno 2019-07-01 2019-11-01 NGO Sinergija KFOS #YOUTH
63 Deca u procesima donošenja odluka - menjajući se danas i sutra Završeno 2019-01-01 2019-12-01 NGO Domovik Save The Children Kosovo #YOUTH
64 Podrška aktivnostima promocije i informisanja o izveštavanju o Kosovu Završeno 2018-12-01 2019-05-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
65 Podrška aktivnostima promocije i informisanja o izveštavanju o Kosovu Završeno 2018-12-01 2019-05-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
66 Mladi za društvene promene U toku 2019-05-01 2020-07-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
67 Mladi za društvene promene U toku 2019-05-01 2020-07-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH
68 Program podrške maloletničkom posredovanju Završeno 2018-02-01 2019-06-01 NGO Domovik UNICEF #YOUTH #HUMAN RIGHTS
69 Pružanje ciljane podrške regionalnom prihvatilištu za preživele od rodno zasnovanog nasilja na severu Kosova Završeno 2019-10-30 2020-06-15 UNMIK NGO EkoPro #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
70 Pružanje ciljane podrške regionalnom prihvatilištu za preživele od rodno zasnovanog nasilja na severu Kosova Završeno 2019-10-30 2020-06-15 UNMIK NGO EkoPro #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
71 Podrška osnaživanju mladih i preduzetništvu u oblasti informacionih tehnologija Završeno 2019-10-25 2020-06-05 UNMIK NGO LINK #YOUTH
72 Podrška osnaživanju mladih i preduzetništvu u oblasti informacionih tehnologija Završeno 2019-10-25 2020-06-05 UNMIK NGO LINK #YOUTH
73 Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti U toku 2018-01-01 NGO Sinergija CARE Balkans OAK Foundation
74 Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti U toku 2018-01-01 NGO Sinergija CARE Balkans OAK Foundation
75 Mladi kreatori promena kroz pozorište Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Balkan Sunflowers Kosova #YOUTH
76 ArtCult Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Alternativna
77 Dnevne priče - Divune Mothavipja Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
78 Dnevne priče - Divune Mothavipja Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
79 Podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
80 Podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
81 Podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
82 Podrška procesu verifikacije diplome, Nezavisna komisija, njegov sekretarijat i UMN Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK ECMI Kosovo #YOUTH
83 Podrška procesu verifikacije diplome, Nezavisna komisija, njegov sekretarijat i UMN Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK ECMI Kosovo #YOUTH
84 Angažovanje žena da vode i osmisle rešenje zasnovano na zajednici za unapređenje društvenih i ekonomskih promena U toku 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
85 Angažovanje žena da vode i osmisle rešenje zasnovano na zajednici za unapređenje društvenih i ekonomskih promena U toku 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
86 Angažovanje žena da vode i osmisle rešenje zasnovano na zajednici za unapređenje društvenih i ekonomskih promena U toku 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
87 Četiri ugla Kosova: izgradnja poverenja kroz međukulturalno učenje Završeno 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
88 Četiri ugla Kosova: izgradnja poverenja kroz međukulturalno učenje Završeno 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
89 Osnaživanje žena u poslu Završeno UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
90 Zalaganje za ljudska prava: jačanje otpornosti zajednica Završeno 2019-11-15 2020-06-15 UNMIK NGO Sinergija #YOUTH
91 Posredovanje u akciji: Jačanje sistema pravosuđa u oblasti Mitrovice Završeno 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK NVO ADRC #HUMAN RIGHTS
92 Dalja podrška kosovskim pravosudnim institucijama da se povinuju jezičkim pravima i smanje zaostale predmete Završeno 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
93 Dalja podrška kosovskim pravosudnim institucijama da se povinuju jezičkim pravima i smanje zaostale predmete Završeno 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
94 Spajanje severa i juga - jačanje naše veze Završeno NGO Center for Human Resources Development Opština Severna Mitrovica #YOUTH
95 Činjenica - proverite U toku 2020-01-02 2021-01-31 KCSF Crno Beli Svet
96 Stardust - projekat pamćenja U toku 2020-01-01 2020-06-30 Embassy of Switzerland NVO Aktiv
97 Sačuvajmo budućnost naše dece U toku 2020-01-12 2020-07-16 NVO ACDC Balkan Green Foundation
98 Unapređenje upotrebe službenih jezika u radu Kosovske policije na severu Kosova U toku 2020-01-01 2020-05-31 NVO ACDC Kancelarija poverenika za jezike #LANGUAGE
99 Integracija zajednice van barijera u Mitrovici U toku 2020-01-11 2020-04-30 NVO ACDC KFOS
100 Osnaživanje nesrpskih OCD-a na severu Kosova Završeno EU ECMI Kosovo
101 Podsticanje inkluzivnog i otpornog sektora bezbednosti na Kosovu Završeno 2019-10-01 2020-02-01 Kanadski fond za lokalne inicijative KCSS #GENDER EQUALITY
102 Podsticanje inkluzivnog i otpornog sektora bezbednosti na Kosovu Završeno 2019-10-01 2020-02-01 Kanadski fond za lokalne inicijative KCSS #GENDER EQUALITY
103 Povećanje poverenja i dijaloga između kosovskih nevećinskih zajednica i institucija za sprovođenje zakona na Kosovu Završeno 2018-08-01 Kosovska Policija Kanadski fond za lokalne inicijative KCSS
104 Mladi na delu - sprečavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma na Kosovu Završeno Ambasada Holandije KCSS #YOUTH
105 Mitrovački forum i istraživačka platforma (INFORM) U toku 2019-08-19 2020-05-20 UNDP IBCM
106 Poboljšanje inkluzije diplomaca iz nevećinskih zajednica u centralnoj i lokalnoj administraciji na Kosovu - Faza 2 U toku 2020-04-01 2021-06-30 NGO CPT German Embassy #YOUTH
107 Nove ekonomske prilike za severno Kosovo U toku 2019-03-31 2020-09-30 USAID Kosovski centar za podršku poslovanju #YOUTH
108 Nove ekonomske prilike za severno Kosovo U toku 2019-03-31 2020-09-30 USAID Kosovski centar za podršku poslovanju #YOUTH
109 Olakšavanje pristupa pravdi na severu Kosova Završeno NVO ADRC NED
110 Olakšavanje pristupa pravdi na severu Kosova Završeno NVO ADRC NED
111 IT oprema za potrebe opštine Severna Mitrovica Završeno 2019-10-16 Ministarstvo administracije lokalne samouprave
112 Oprema za simultani prevod Završeno 2019-07-11 Ministarstvo administracije lokalne samouprave #LANGUAGE
113 Oprema za simultani prevod Završeno 2019-07-11 Ministarstvo administracije lokalne samouprave #LANGUAGE
114 Centar za medijaciju Mitrovica Završeno 2017-01-01 2020-12-31 NVO ADRC Royal Embassy of Norway in Kosovo
115 Podrška Kancelariji za pitanja zajednice II U toku 2018-12-31 2021-12-31 Royal Embassy of Norway in Kosovo Vlada Kosova
116 Podrška Kancelariji za pitanja zajednice II U toku 2018-12-31 2021-12-31 Royal Embassy of Norway in Kosovo Vlada Kosova
117 Poboljšanje tehničkih kapaciteta Inovativnog centra u Mitrovici Završeno NGO LINK German Embassy
118 Integracija pravosuđa - šest meseci kasnije, gde smo? Završeno 2018-05-01 2018-10-01 NVO ACDC KFOS Radio Kontakt Plus
119 Aktivni građani Završeno 2019-01-01 2019-12-31 NVO Aktiv Olof Palme International Center
120 Osiguravanje transparentnosti i uključivanje građana u donošenje odluka na lokalnom nivou na severu Kosova Završeno 2019-08-01 2019-12-31 NVO ACDC KFOS
121 Podrška pristupu pravosuđu i medijaciji u Mitrovici Završeno 2018-10-01 2019-09-01 NVO ACDC NED
122 Podrška pristupu pravosuđu i medijaciji u Mitrovici Završeno 2018-10-01 2019-09-01 NVO ACDC NED
123 Poboljšanje upotrebe službenih jezika u pravosudnim institucijama na severu Kosova Završeno 2018-10-01 2019-02-01 NVO ACDC Kancelarija poverenika za jezike #LANGUAGE
124 Unapređenje Kosova zajedno - lokalno rešenje (AKT - LS) Završeno 2014-10-01 2018-10-01 USAID CDF
125 Unapređenje Kosova zajedno - lokalno rešenje (AKT - LS) Završeno 2014-10-01 2018-10-01 USAID CDF