Peć

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Međuetnička umetnička galerija Završeno UNMIK NGO Melodies
2 Let’s do it Peja Završeno UNICEF Let’s do it Peja Regional Environmental Center #YOUTH
3 Prednost različitosti Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Gračanica online
4 Povećana svest mladih Roma, Aškalija i Egipćana o pravnim mehanizmima protiv rodno zasnovanog nasilja i sprečavanju pojave nasilja nad ženama Završeno 2018-04-01 2019-10-01 USAID ATRC RROGRAEK #GENDER EQUALITY
5 Povećana svest mladih Roma, Aškalija i Egipćana o pravnim mehanizmima protiv rodno zasnovanog nasilja i sprečavanju pojave nasilja nad ženama Završeno 2018-04-01 2019-10-01 USAID ATRC RROGRAEK #GENDER EQUALITY
6 Mladi za promene U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC ANIBAR #YOUTH
7 Mladi za promene U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID ATRC ANIBAR #YOUTH
8 Konferencija gradonačelnika o jačanju međuopštinske saradnje i koordinacije u vezi sa pitanjima podrške u zajednici Završeno 2020-02-12 2020-06-30 Ministarstvo za zajednice i povratak UNHCR UNMIK
9 Mladi kreatori promena kroz pozorište Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Balkan Sunflowers Kosova #YOUTH
10 Social Act Završeno 2018-03-01 2019-06-30 KCSF NGO PEN #YOUTH
11 Izgradnja profesionalnih kapaciteta mladih ljudi u poljoprivrednom sektoru Završeno 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK #YOUTH
12 TruAktiv Završeno 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Sbunker
13 Put za karijeru mladih-YCIP Završeno 2018-01-02 2019-12-31 RIT Kosovo KCSF #YOUTH
14 Put za karijeru mladih-YCIP Završeno 2018-01-02 2019-12-31 RIT Kosovo KCSF #YOUTH
15 Klima za promene Završeno 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo GAIA Kosovo
16 Flying over Differences Završeno 2019-05-28 2019-07-16 OSCE #YOUTH
17 Socijalna pravda za Rome, Aškalije i Egipćane na Kosovu, faza I 2020-2022 U toku NGO VoRAE
18 Finansiran od Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida), projekat Jačanje održivog privatnog i decentralizovanog uzgajanja (SSPDF) U toku Ambasada Švedske Sida
19 Unapređenje Kosova zajedno - lokalno rešenje (AKT - LS) Završeno 2014-10-01 2018-10-01 USAID CDF
20 Unapređenje Kosova zajedno - lokalno rešenje (AKT - LS) Završeno 2014-10-01 2018-10-01 USAID CDF