Dragaš

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
2 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
3 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
4 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
5 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Završeno 2017-01-01 2020-01-01 UNDP #HUMAN RIGHTS
6 Kraj nasilju nad ženama Završeno UN Women NVO Aktiv #GENDER EQUALITY
7 Sprečavanje/suzbijanje nasilnog ekstremizma Završeno 2017-01-01 IOM #YOUTH
8 Sprečavanje/suzbijanje nasilnog ekstremizma Završeno 2017-01-01 IOM #YOUTH
9 Sprečavanje/suzbijanje nasilnog ekstremizma Završeno 2017-01-01 IOM #YOUTH
10 Sprečavanje/suzbijanje nasilnog ekstremizma Završeno 2017-01-01 IOM #YOUTH
11 Multietnička likovna kolonija slikara sa Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore U toku 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
12 Multietnička likovna kolonija slikara sa Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore U toku 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
13 Četiri ugla Kosova: izgradnja poverenja kroz međukulturalno učenje Završeno 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
14 Četiri ugla Kosova: izgradnja poverenja kroz međukulturalno učenje Završeno 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
15 Zajedno možemo Završeno 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
16 Zajedno možemo Završeno 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
17 Zajedno možemo Završeno 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
18 Regionalni razvoj kroz kulturni turizam u Prizrenu U toku EC Ma Ndryshe