Prizren

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Ne vaše vlasništvo: Veza između nasilja u porodici i imovinskih prava žena na Kosovu Završeno 2019-11-01 2020-05-31 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
2 Kultura i pesme žive sve vreme Završeno UNMIK NVO Durmish Aslano
3 Mimo brojčanog pariteta: Osnaživanje žena, članica skupština u lokalnoj samoupravi U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID D4D ATRC #GENDER EQUALITY
4 Mimo brojčanog pariteta: Osnaživanje žena, članica skupština u lokalnoj samoupravi U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID D4D ATRC #GENDER EQUALITY
5 Park inovacija i obuke (ITP), Prizren U toku 2019-01-01 2022-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo finansija #YOUTH
6 Park inovacija i obuke (ITP), Prizren U toku 2019-01-01 2022-01-01 GIZ Kosovo Ministarstvo finansija #YOUTH
7 Festival multikulturalizma kroz pozorište, vizuelnu umetnost, ples u Prizrenu Završeno 2020-01-15 2020-06-15 UNMIK Cultural Artistic Assosciation #YOUTH
8 Multietnička likovna kolonija slikara sa Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore U toku 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
9 Multietnička likovna kolonija slikara sa Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore U toku 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
10 Zajedno možemo Završeno 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
11 Zajedno možemo Završeno 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
12 Zajedno možemo Završeno 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
13 Social Act Završeno 2018-03-01 2019-06-30 KCSF NGO PEN #YOUTH
14 TruAktiv Završeno 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Sbunker
15 Uzmite stvari u svoje ruke Završeno 2019-01-09 2020-02-29 KCSF VKBIK #YOUTH
16 Podsticanje razvoja i zapošljavanja mladih putem prekogranične akademije za digitalno preduzetništvo (I.D.E.A.) u Leži i Prizrenu U toku 2018-03-15 2020-07-14 ECMI Kosovo #YOUTH
17 Podsticanje razvoja i zapošljavanja mladih putem prekogranične akademije za digitalno preduzetništvo (I.D.E.A.) u Leži i Prizrenu U toku 2018-03-15 2020-07-14 ECMI Kosovo #YOUTH
18 Eko Škola Završeno 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo EC Ma Ndryshe
19 Socijalna pravda za Rome, Aškalije i Egipćane na Kosovu, faza I 2020-2022 U toku NGO VoRAE
20 Filigrani izvan zanata U toku EC Ma Ndryshe
21 Urbana platforma za Prizren U toku EC Ma Ndryshe
22 Transparentnost prostornog planiranja U toku EC Ma Ndryshe
23 Produbljivanje evropskih znanja u oblasti planiranja i urbanog razvoja U toku EC Ma Ndryshe
24 Urbanism Watch - „Urbanizam Prizrena pod stalnom stražom“ U toku EC Ma Ndryshe
25 Regionalni razvoj kroz kulturni turizam u Prizrenu U toku EC Ma Ndryshe
26 Indeks reformi i transparentnost opština U toku EC Ma Ndryshe
27 Inkluzivni grad - participativno planiranje održivog urbanog razvoja u Prizrenu Završeno Ambasada Švedske Sida EC Ma Ndryshe Olof Palme International Center
28 Povezivanje zajednica sa pružaocima pravde Završeno EC Ma Ndryshe
29 Podizanje učešća građana u izradi i primeni lokalnih kulturnih politika Završeno UNDP EC Ma Ndryshe
30 Kulturna baština Završeno Savet Evrope EC Ma Ndryshe