DEMOS

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Decentralizacija i opštinska podrška U toku 2018-01-01 2021-01-01 DEMOS
2 Decentralizacija i opštinska podrška U toku 2018-01-01 2021-01-01 DEMOS