GENDER EQUALITY

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Razgovori o rodu: Zato što mi pravimo razliku Završeno EU EUSR Kuća Evrope #GENDER EQUALITY
2 Multietnička ženska zastupnička grupa Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
3 Point of View II U toku 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Shtatëmbëdhjetë NGO Internews Kosova #GENDER EQUALITY
4 Unapređenje rodne integracije putem pravnog okvira i postojećih mehanizama Završeno UNMIK CDO #GENDER EQUALITY
5 Povećanje odgovornosti i kapaciteta kosovskih institucija za sprovođenje SSP-a o rodnoj ravnopravnosti Završeno 2019-03-01 2020-04-30 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo KIPRED #GENDER EQUALITY
6 Jačanje lokalne uprave opštine Ranilug Završeno UNMIK Centar za socijalnu afirmaciju mladih #GENDER EQUALITY
7 Kontinuirana podrška - Rodna ravnopravnost i prava žena U toku UNHCR #GENDER EQUALITY
8 Unapređenje ravnopravnosti i nediskriminacije U toku Ambasada Holandije Kosovar Gender Studies Center Centar za razvoj društva (CSGD) #GENDER EQUALITY
9 Radionice U toku UNFPA #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
10 WOmentorship for Dialogue programme Završeno 2019-09-27 2019-09-29 OSCE #GENDER EQUALITY #YOUTH
11 Mlade žene uključene u političke stranke i političke procese Završeno 2016-12-01 2018-12-21 EU Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
12 Tekuća podrška za relevantne kosovske institucije Završeno UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
13 Mini biblioteka „Donesite jednu knjigu - nabavite drugu“ U toku Art Polis Kosovar Gender Studies Center Kosova Women's Network #GENDER EQUALITY
14 Pretvaranje ekonomskih i socijalnih mogućnosti žena u praksu Završeno 2017-03-22 2019-07-22 EU Partners Kosova #GENDER EQUALITY
15 Društvena inkluzija i pomirenje - Nepristrasno medijsko izveštavanje Završeno IOM KoSSev #GENDER EQUALITY #LANGUAGE
16 Podrška Kapacitetima za reagovanje u sprečavanju katastrofa i oporavak regiona Severne Mitrovice Završeno 2018-09-01 2019-03-01 UNDP NGO Domovik #GENDER EQUALITY
17 Žene za jednakost i mir na severu Kosova U toku UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY
18 Jačanje jednakih imovinskih prava žena na Kosovu U toku 2015-02-01 2020-11-01 USAID ATRC Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
19 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja Završeno 2018-11-01 2018-12-01 UN Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
20 Fond civilnog društva - Catalytic U toku NGO Fodem UN Habitat NGO YCC NVO Santa Maria #GENDER EQUALITY
21 Nekoliko projekata U toku UNDP #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
22 Sporazum o uspostavljanju Integrisane baze podataka za slučajeve nasilja u porodici Završeno 2019-03-14 UN Women Kosovska Policija Sudski savet Kosova Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ministarstvo pravde Tužilački savet Kosova #GENDER EQUALITY
23 Zagovaranje u celoj zajednici za povećanje pristupa žena zapošljavanju U toku D4D Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
24 Osnaživanje žena agenata promene u pristupu pravdi „Insistiram na svojim pravima“ Završeno UNMIK NGO INJECT Šef Odbora za zakonodavstvo Državno tužilaštvo Kosovska Policija Šef Odbora za ljudska prava Ministarstvo unutrašnjih poslova Službenici za rodnu ravnopravnost Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
25 Pojačavanje glasa i uticaja kreatorki promena Završeno UNMIK UN Women UNKT EU BIRN Ženski kokus u Kamenici #GENDER EQUALITY
26 Kraj nasilju nad ženama Završeno UN Women NVO Aktiv #GENDER EQUALITY
27 Podrška naporima da se uspostavi regionalno sklonište za žrtve nasilja u porodici na severu Kosova Završeno Civilno društvo UNMIK #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
28 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 Završeno UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
29 Biznis kao sredstvo, tržište kao cilj Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
30 Ekonomsko osnaživanje žena Završeno UNMIK Jahjaga Foundation #GENDER EQUALITY
31 Nedelja žena U toku NDI #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
32 Mlade žene grade mir Završeno 2019-11-05 2019-11-08 EU Kvinna till Kvinna Art Polis Alternativni Centar za Devojke #GENDER EQUALITY
33 Zalažite se za njenu imovinu! U toku 2019-07-01 2020-09-01 USAID ATRC W4WK #GENDER EQUALITY
34 Akademija liderstva - Osnaživanje žena za proces donošenja odluka U toku GIZ Kosovo Forum za liderstvo i diplomatiju #GENDER EQUALITY #YOUTH
35 Osnaživanje žena da traže svoja nasledna prava Završeno 2018-04-01 2019-04-01 USAID BIRN ATRC #GENDER EQUALITY
36 Povećana svest mladih Roma, Aškalija i Egipćana o pravnim mehanizmima protiv rodno zasnovanog nasilja i sprečavanju pojave nasilja nad ženama Završeno 2018-04-01 2019-10-01 USAID ATRC RROGRAEK #GENDER EQUALITY
37 Mimo brojčanog pariteta: Osnaživanje žena, članica skupština u lokalnoj samoupravi U toku 2019-07-01 2020-07-01 USAID D4D ATRC #GENDER EQUALITY
38 Osnaživanje žena u ekonomiji kroz preduzetništvo U toku 2019-07-01 2020-04-01 USAID ATRC Innovative Community Development Center #GENDER EQUALITY
39 Projekt pravne i administrativne reforme U toku 2019-06-01 2021-06-01 GIZ Kosovo Sudski savet Kosova #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
40 Adjoining Women and Market (AWM) Završeno 2017-12-01 2018-09-01 Royal Embassy of Norway in Kosovo Kosova Women for Women #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
41 Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti U toku 2018-01-01 NGO Sinergija CARE Balkans OAK Foundation
42 Podrška Ministarstvu rada i socijalnog staranja za efikasno i efektivno sprovođenje aktivnih mera na tržištu rada U toku EU Ministarstvo rada i socijalne zaštite #GENDER EQUALITY #YOUTH
43 EPIC-zapošljavanje i privatni poslovni inkubatorski centar U toku 2018-09-27 2020-03-30 EU Ministarstvo rada i socijalne zaštite #GENDER EQUALITY #YOUTH
44 Osnaživanje mladih i žena pri zapošljavanju U toku EU Ministarstvo rada i socijalne zaštite Caritas Kosova #GENDER EQUALITY
45 Dijalog o kosovskom društvu: serija debata u Gradskoj kući Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
46 Transparentnost mladih Završeno 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
47 Social Act Završeno 2018-03-01 2019-06-30 KCSF NGO PEN #YOUTH
48 Ženska ekologika Završeno 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NVO Santa Maria #GENDER EQUALITY
49 Alternativna škola ljudskih prava Završeno 2019-10-01 2019-11-01 YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS
50 Jačanje uloge ženskih poslanika kroz regionalnu komunikaciju i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima U toku 2019-10-01 Balkans Policy Research Group #GENDER EQUALITY
51 Podsticanje inkluzivnog i otpornog sektora bezbednosti na Kosovu Završeno 2019-10-01 2020-02-01 Kanadski fond za lokalne inicijative KCSS #GENDER EQUALITY
52 Promovisanje ravnoteže polova, ekonomskim osnaživanjem i rehabilitacijom počinitelja Završeno 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
53 Održivi sektor civilnog društva za životnu sredinu (VRSTE) Završeno 2018-01-01 2019-01-01 UNDP
54 Feministička prolećna škola Završeno Kvinna till Kvinna Art Polis Alternativni Centar za Devojke #GENDER EQUALITY
55 Poezija za moć - svaki dan je 8. mart Završeno 2020-03-08 UNFPA Art Polis CFD Švajcarska #GENDER EQUALITY
56 One Billion Rising Ferizaj – 2018 Završeno 2018-03-08 NGO PEN Art Polis Kosovar Gender Studies Center Kosova Women's Network ECMI Kosovo Omladinski savet Kosova ORCA #GENDER EQUALITY
57 Virtualni muzej aktivizma U toku Kvinna till Kvinna Art Polis #GENDER EQUALITY

Vaše priče

79759135_969851256707168_6185515056776609792_n.png

Rodna ravnopravnost - više od slova na papiru

Forum za izgradnju poverenja poziva na striktnije sprovođenje zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Pročitaj više
activities-generation-equality-colouring-ppe.png

Bojanka

Bojanka: Vizuelna ravnopravnost generacije

Pročitaj više
corona.jpg

Resursna stranica o pandemiji COVID-19 Platforme za izgradnju poverenja na Kosovu

Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu sadrži resursnu stranicu, na kojoj se nalazi niz važnih linkova sa informacijama o pandemiji COVID-19, kao i linkovi o tome kako možemo pomoći sebi tokom samoizolacije.

Pročitaj više
92358122_1533828483448113_3707606002598674432_n.png

Poziv za učesnike - Trening o pripovedanju

Ako se pitate kako biste mogli boravak u kući tokom ovih teških vremena učiniti zabavnijim i produktivnijim, YIHR ima rješenje za vas.

Pročitaj više
corona.jpg

Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost poziva na sprečavanje porodičnog nasilja usred pandemije COVID-19

U ovo doba globalne pandemije COVID-19, dom bi trebao biti najsigurnije mesto za sve. Međutim, za ljude koji doživljavaju rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje u porodici, socijalno distanciranje može značiti da ostanu zarobljeni sa nasilnikom.

Pročitaj više
87389635_2894530967234590_3734298215025999872_o.jpg

Radionica povodom međunarodnog dana prava žena

8 Mart je Međunarodni Dan Ženskih Prava.

Pročitaj više
83131700_1023670511358949_2353637748880965632_n.jpg

Stvaranje nezaboravnih iskustava za turiste

Da li ste zainteresovani da saznate više o švajcarskoj podršci privatnom sektoru na Kosovu? Pogledajte najnoviji bilten.

Pročitaj više
Un women555555.png

Izbijanje pandemije COVID-19

Izbijanje pandemije COVID-19: Uticaj pandemije na žene i devojke kao i preporuke za rodno osetljive odgovore.

Pročitaj više
Capture55.png

Poziv za podnošenje predloga za program "Mediji i ljudska prava"

K2.0, Centar za ravnopravnost i slobodu (CEL) i Kosovski centar za rodne studije (KCGS) pokreću program Mediji za ljudska prava, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Pročitaj više
89018841_2900482040012127_3937170149144002560_o.jpg

Mreža žena Kosova: Zapošljavamo!

Mreža žena Kosova: Zapošljavamo! Pridružite se našem timu!

Pročitaj više
Elion-speaking111.jpg

Teška misija novinarstva u izgradnji mira

Kompleksno stanje izgradnje mira odražava se u medijima.

Pročitaj više
eng1.jpg

Angažovanje žena da predvode i osmišljavaju rešenja u zajednici

Angažovanje žena da predvode i osmišljavaju rešenja u zajednici radi unapređivanja društvenih i ekonomskih promena.

Pročitaj više
84999746_2794956667214354_9168380151770120192_n4444444.jpg

Nedelja žena 2020

Budi deo Nedelje žena 2020!

Pročitaj više
85155699_3250928181587178_1171939353505562624_o55555.jpg

Da, ja to mogu

Inicijativa “Tech Heroes” obeležava ovaj dan kroz događaj koji promoviše sektor informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) krilaticom “Da, ja to mogu” devojkama i ženama.

Pročitaj više
ddd.PNG

Žene u nauci

Ove nedelje proslavlja se dan žena u nauci. Devojke sa Balkana su imale sjajne dane prošlog leta na prvom naučnom kampu u Prištini.

Pročitaj više
87387298_3022980394387863_1754624982299705344_o.jpg

Žene sa Kosova u politici

Žene sa Kosova u politici - poverenje, uticaj i efikasno liderstvo

Pročitaj više
zzvI1lpg.png

Ne želim da budem jedina žena za stolom

“Ukoliko su žene zastupljene na svim nivoima, naročito u politici, njihova uloga je ključna u izgradnji poverenja, održavanju mira i prevenciji konflikta.”

Pročitaj više
Capture.PNG

Maja Raičević - Evropljani prave razliku

Odlučila je da će borba za ženska prava biti njena borba.

Pročitaj više
89210049_4216701945022595_3878932896576176128_o.jpg

Hrabre žene nadahnjuju bolji svet.

Podelite svoju ženu hrabrosti!

Pročitaj više
88056717_804975943355277_1984784368362586112_n.jpg

Konferencija "Rodno zasnovano nasilje: razbijanje tišine"

Konferencija je otvorena za sve učesnike i održava se na francuskom, albanskom i engleskom jeziku.

Pročitaj više
safe_image5555.jpg

Zabavite se čitajući!

Zabavite se čitajući neke od feminističkih knjiga.

Pročitaj više
91131364_2263449483962768_1315574269748445184_n.jpg

Donacija UNICEF-a i UN Women

Kako se izolacija i karantina primenjuju kao mere za suzbijanje širenja COVID-19, rizik od nasilja u porodici raste.

Pročitaj više
92236352_10157927612975450_3166634792695365632_o5555555.jpg

Devojke u IKT-u 2020

Devojke u IKT-u organizuje IPKO fondacija u saradnji sa A.U.K - Institutom za obuku i razvoj.

Pročitaj više
Capture555.PNG

Žene koje osnažuju žene

Besplatna serija glavnih sesija žena širom sveta koje osnažuju žene svojim iskustvom.

Pročitaj više
94618555_2648543188588727_7500365710435024896_o555555555.jpg

Digitalne veštine

Napredna ženska akademija za liderstvo: digitalne veštine

Pročitaj više
98204050_3883113375032857_1316343554225733632_o.jpg

Poziv za podnošenje predloga

Pružanje usluge za izradu dokumentarnog videa koji predstavlja Kosovski ženski fond Kosova.

Pročitaj više

Preporuke

1. Sve institucije koje nisu odredile službenike za kancelariju za rodnu ravnopravnost to moraju da urade.

0 Inicijative

94%

Napredak

Pristup uslugama i dobro upravljanje

2. Striktno sprovoditi Zakon o rodnoj ravnopravnosti.

24 Inicijativa

Pristup uslugama i dobro upravljanje

8. Ohrabriti saradnju žena u: medijima, NVO i politici.

8 Inicijative

Pristup uslugama i dobro upravljanje

16. Obuka osoblja da bude finansirana od strane međunarodne zajednice.

19 Inicijative

Pristup uslugama i dobro upravljanje