IDRA

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Pristup kosovskim pravosudnim institucijama od strane nevećinskog stanovništva U toku 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK IDRA