OSCE

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Inicijativa za brzi uticaj U toku 2019-11-01 Civilno društvo OSCE
2 Dijalog akademija za mlade žene Završeno 2019-10-11 2019-10-20 OSCE
3 Sloboda štampe i bezbednost medija na Svetski dan slobode štampe Završeno 2019-05-03 UN Women Udruženje novinara Kosova OSCE #HUMAN RIGHTS
4 Akademija omladinskog foruma Završeno 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
5 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
6 Flying over Differences Završeno 2019-05-28 2019-07-16 OSCE #YOUTH
7 WOmentorship for Dialogue programme Završeno 2019-09-27 2019-09-29 OSCE #GENDER EQUALITY #YOUTH

Vaše priče

83864278_2527591337505388_860358880843005952_o.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Novo mesto u Misiji OEBS-a na Kosovu!

Pročitaj više
corona.jpg

Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost poziva na sprečavanje porodičnog nasilja usred pandemije COVID-19

U ovo doba globalne pandemije COVID-19, dom bi trebao biti najsigurnije mesto za sve. Međutim, za ljude koji doživljavaju rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje u porodici, socijalno distanciranje može značiti da ostanu zarobljeni sa nasilnikom.

Pročitaj više
90796435_2570061833258338_425612455666778112_nosceeee.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Oni imaju 4 nova radna mesta u Misiji OEBS-a na Kosovu! Pogledajte detalje za svaki od njih.

Pročitaj više
82934724_2518813751716480_5329106652492726272_o111111111.jpg

Digitalna platforma za učešće javnosti

OEBS i Opština Prizren puštaju u rad Digitalnu platformu za učešće javnosti.

Pročitaj više
89550526_2558691157728739_3744794316233506816_n.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Dva nova konkursa u Misiji OEBS-a na Kosovu.

Pročitaj više
4498275555555555.jpg

Edis Galjuši: „Razlike su deo nas“

Ovo je priča o Edisu Galjušiju, mladom pripadniku kosovske romske zajednice iz opštine Prizren.

Pročitaj više
82996663_2513841028880419_8783922034078908416_o.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Pogledajte najnovija slobodna mesta u zemlji i inostranstvu

Pročitaj više
81239179_2502897493308106_6353521459997966336_o.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Imaju dva zanimljiva konkursa.

Pročitaj više
osce.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Imaju dva zanimljiva konkursa (lokalno ugovorena).

Pročitaj više
84591989_2530588217205700_7023688898232451072_o.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Otvorena su dva slobodna mesta.

Pročitaj više
Capture1111.PNG

Svetski dan slobode štampe

Poruka šefa Misije OEBS-a na Kosovu ambasadora Jan Braathu povodovom Svetskog dana slobode štampe.

Pročitaj više
download.jpg

Jezička prava na Kosovu (1)

Kao deo njihovih kontinuiranih napora za promociju jezičkih prava na Kosovu, finansirali su produkciju i emitovanje tri kratke TV priče.

Pročitaj više
Language-rights-are-civil-rights-474x331.jpg

Jezička prava na Kosovu (2)

Kao deo njihovih kontinuiranih napora za promociju jezičkih prava na Kosovu, finansirali su produkciju i emitovanje tri kratke TV priče.

Pročitaj više
Belfast-human-rights-mural-710x.jpg

Jezička prava na Kosovu (3)

Kao deo njihovih kontinuiranih napora za promociju jezičkih prava na Kosovu, finansirali su produkciju i emitovanje tri kratke TV priče.

Pročitaj više
83156029_2517813885149800_8882625845739388928_o44444444444.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Pogledajte najnovija slobodna mesta u zemlji.

Pročitaj više
83391803_2522812374649951_3426225244585590784_o111.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Pogledajte najnovija slobodna mesta u zemlji.

Pročitaj više
87060643_2541770602754128_5818920240645406720_o.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Otvorena su međunarodni konkursi.

Pročitaj više
osce.PNG

Jedanaesta emisija o višejezičnosti

Jedanaesta emisija o višejezičnosti - izazovi, nova i tradicionalna sredstva učenja jezika.

Pročitaj više
11111111111111111.jpg

OEBS: Mi zapošljavamo!

Njihov poslednji konkurs je službenik za ljudska prava.

Pročitaj više
WxgePFJHTNAQRBuP3g5hoM.jpg

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost (SGG) poziva vladu da usvoji mere za rešavanje ekonomskih efekata pandemije COVID-19

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost (SGG) poziva vladu da usvoji mere za rešavanje ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na žene i devojke.

Pročitaj više