UNMIK

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Šira participacija zajednice za dobro upravljanje i bolje međuetničke odnose Završeno UNMIK
2 Obrazovni treninzi za mlade Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN #YOUTH
3 Multietnička ženska zastupnička grupa Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
4 Inicijativa žena u medijima na Kosovu Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
5 Projekat smanjenja zaostalih predmeta u Mitrovici/Mitrovicë U toku UNMIK Osnovni sud u Mitrovici
6 Centar za inovacije u Mitrovici (Mitrovica Innovation Center) U toku 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
7 Jačanje predstavnika lokalnih zajednica, OCD-a i medija sa fokusom na manjine radi efikasnog promovisanja međuopštinske saradnje u konkretnim pitanjima zajednica i primene smernica o incidentima koji pogađaju nevećinske zajednice Završeno UNMIK NGO CPT #HUMAN RIGHTS
8 Kulturna saradnja Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO YCC #YOUTH
9 Kosovski Forum Ujedinjenih nacija za izgradnju poverenja - Koračanje napred Završeno UNMIK
10 Žene za jednakost i mir na severu Kosova U toku UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY
11 Podrška naporima da se uspostavi regionalno sklonište za žrtve nasilja u porodici na severu Kosova Završeno Civilno društvo UNMIK #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
12 Biznis kao sredstvo, tržište kao cilj Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
13 Osnaživanje žena razvijanjem jezičkih veština: kurs engleskog jezika Završeno UNMIK #LANGUAGE
14 Izgradnja mostova između zajednica Završeno UNMIK NGO Lighthouse
15 Multietnička likovna kolonija slikara sa Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore U toku 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
16 Dijalog o kosovskom društvu: serija debata u Gradskoj kući Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
17 Pod jednim nebom Završeno 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Astronomski klub Kosova #YOUTH
18 Vakcina protiv govora mržnje na medijima Završeno 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
19 Napredan program za mlade, mir i bezbednost na Kosovu - Treća omladinska skupština Ujedinjenih nacija na Kosovu Završeno 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
20 Akademija za mlade žene Zvečan Završeno 2019-01-01 UNMIK NVO Santa Maria
21 Povećavanje efikasnosti sistema izvršenja pravde u regionu Mitrovice rešavanjem zaostalih slučajeva Završeno UNMIK NVO ADRC Osnovni sud u Mitrovici #HUMAN RIGHTS
22 Osnaživanje žena agenata promene u pristupu pravdi „Insistiram na svojim pravima“ Završeno UNMIK NGO INJECT Šef Odbora za zakonodavstvo Državno tužilaštvo Kosovska Policija Šef Odbora za ljudska prava Ministarstvo unutrašnjih poslova Službenici za rodnu ravnopravnost Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
23 Centar za podršku pravnoj pomoći U toku 2019-06-01 2020-06-01 UNMIK Pravni institut Kosova Agencija za besplatnu pravnu pomoć #HUMAN RIGHTS
24 Pojačavanje glasa i uticaja kreatorki promena Završeno UNMIK UN Women UNKT EU BIRN Ženski kokus u Kamenici #GENDER EQUALITY
25 Podrška osnovnim sudovima i osnovnom tužilaštvu Kosova za rešavanje značajno zaostalih predmeta Završeno UNMIK Osnovni sud u Mitrovici NVO ACDC UNOPS Pravni institut Kosova Osnovni sud u Prištini #YOUTH
26 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 Završeno UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
27 Akademija mladih žena Zvečan Završeno 2019-01-01 UNMIK NVO Santa Maria
28 Jačanje lokalne uprave opštine Ranilug Završeno UNMIK Centar za socijalnu afirmaciju mladih #GENDER EQUALITY
29 Poštujemo različitost, živimo mirno Završeno 2019-01-10 2019-05-10 UNMIK NGO YCC #YOUTH
30 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN Srednje škole #YOUTH
31 Moj dom, moja prava Završeno UNMIK Udruženje novinara Kosova #HUMAN RIGHTS
32 Podrška sveobuhvatnim jezičkim inicijativama Završeno IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
33 Ekonomsko osnaživanje žena Završeno UNMIK Jahjaga Foundation #GENDER EQUALITY
34 Uspostavljanje multietničke kuhinje sa kroasanima i pecivom u Istoku Završeno UNMIK NGO-Vision 02 #YOUTH
35 Unapređenje rodne integracije putem pravnog okvira i postojećih mehanizama Završeno UNMIK CDO #GENDER EQUALITY
36 721 selo Završeno UNMIK NGO Lady
37 Zastupanje proporcionalnog zaposlenja Završeno UNMIK NGO Lens
38 Kultura i pesme žive sve vreme Završeno UNMIK NVO Durmish Aslano
39 Mesec dečijeg osmeha Završeno UNMIK Institut NVO za afirmaciju međunacionalnih odnosa
40 Podrška organizovanju Godišnjeg seminara sudija Apelacionog suda u saradnji sa kosovskom Akademijom pravde Završeno UNMIK Apelacioni sud Kosova Kosovska akademija pravde
41 Međuetnička umetnička galerija Završeno UNMIK NGO Melodies
42 Podizanje svesti školske dece o važnosti očuvanja životne sredine i reciklaže Završeno 2019-08-20 2019-11-30 UNMIK NGO Sjaj Sunca #YOUTH
43 Oprema za multietničku zadrugu EVA Završeno 2019-10-25 2020-02-25 UNMIK EVA Kooperativa #HUMAN RIGHTS
44 Jačanje demokratizacije na Kosovu kroz izgradnju mladih inicijativa za mir Završeno 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK #YOUTH
45 Dalja pomoć integrisanim pravosudnim institucijama na severu Kosova U toku 2019-11-01 2020-06-01 UNMIK NVO ACDC #LANGUAGE
46 Jačanje kapaciteta sistema korekcija na Kosovu u rehabilitaciji žena i maloletnika lišenih slobode U toku 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK UNOPS #HUMAN RIGHTS
47 Pristup kosovskim pravosudnim institucijama od strane nevećinskog stanovništva U toku 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK IDRA
48 Napredni kvalitet upotrebe jezika u pravosudnim institucijama U toku UNDP UNMIK #LANGUAGE
49 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
50 Četiri ugla Kosova: izgradnja poverenja kroz međukulturalno učenje Završeno 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
51 "E.E.E." Jednako osnaživanje etničkih grupa Završeno 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
52 Kosovski omladinski festival Završeno 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
53 Moje Kosovo u jednom kadru Završeno 2018-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
54 NE znači NE Završeno 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
55 Transparentnost mladih Završeno 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
56 U tvojim rukama: Jačanje učešća mladih u procesima donošenja lokalnih odluka Završeno 2019-03-18 2019-06-28 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
57 Mladi donosioci promena: Lokalizacija UNSCR2250 na Kosovu Završeno 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
58 Projekat vizualnih umetnosti Završeno 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
59 Zajedno možemo Završeno 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
60 Osnaživanje žena u poslu Završeno UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
61 Omladina BRE! Eko-kamp za izgradnju životne sredine i klimatske promene U toku 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
62 Dalja podrška kosovskim pravosudnim institucijama da se povinuju jezičkim pravima i smanje zaostale predmete Završeno 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS

Vaše priče

97884680_10157921128327798_6240602633732620288_o.jpg

UNMIK donacije - dolaze u opštinu u vašoj blizini!

UNMIK je započeo donaciju prehrambenih paketa, higijenskih sredstava, zaštitne opreme i tehnoloških alata svim opštinama širom Kosova.

Pročitaj više
97563812_10157928102762798_2349791232005242880_o.jpg

3. dan UNMIK-ove donacije za reagovanje na COVID

Treći dan UNMIK-ove COVID donacije: Hrana, higijenski paketi - i nekoliko 3D štampača!

Pročitaj više
97106141_10157931150367798_4844568319266652160_o.jpg

4. dan UNMIK-ove donacije traje u još 9 opština

4. dan UNMIK-ove donacijske akcije u još 9 opština - hrana, higijena i još nekoliko 3D štampača!

Pročitaj više
97227410_10157924732242798_4150680146023546880_o.jpg

Donacije UNMIK-a za reagovanje na COVID u zajednici

UNMIK je danas završio drugi dan donacije, isporučivši hranu i higijenske pakete u četiri nove opštine.

Pročitaj više
73311892_10157311725692798_2707602341799919616_n.jpg

SPGS Zahir Tanin poziva na poštovanje ljudskih prava na Kosovu u kontekstu COVID-19

Specijalni predstavnik generalnog sekretara (SPGS) i šef UNMIK-a Zahir Tanin hitno je pozvao sve kosovske institucije i aktere da poštuju ljudska prava u borbi protiv Covid-19.

Pročitaj više
93272864_1365638916977510_5724755483567325184_n222.jpg

Donacije: Mitrovički inovacioni centar i UNMIK

Mitrovički inovacioni centar i UNMIK donirali preko 400 vizira, spremni za nove inicijative.

Pročitaj više
92-Jeta Xhara_QC.png

Izazovi uključivanja zajednice u debate

Produkcijom i emitovanjem osam debata BIRN je uspeo da dâ dobar primer otvorenih debata koje su pratili svi građani Kosova.

Pročitaj više
corona.jpg

Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost poziva na sprečavanje porodičnog nasilja usred pandemije COVID-19

U ovo doba globalne pandemije COVID-19, dom bi trebao biti najsigurnije mesto za sve. Međutim, za ljude koji doživljavaju rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje u porodici, socijalno distanciranje može značiti da ostanu zarobljeni sa nasilnikom.

Pročitaj više
92850967_1365645506976851_1677384801549549568_o.jpg

LINK je donirao više od 100 zaštitnih vizira

U protekilh nedelju dana su donirali vise od 100 zaštitnih vizira lekarima i medicinskom osoblju u Severnoj Mitrovici, Juznoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku.

Pročitaj više
Capturejjj.PNG

TV emisija Jeta na Kosovu

Prošle večeri program Emisioni Jeta në Kosovë koji je ugostio preduzetnike i volontere sa celog Kosova, kako bi podelio priče o onome što su uradili kako bi pomogli.

Pročitaj više
97389087_1388839177990817_1041571720089042944_o.jpg

Mitrovica Innovation Centre nastavlja sa doniranjem vizira!

U prethodna dva meseca su napravili i donirali preko 400 zaštitnih vizira lekarima i zdravstvenim ustanovama.

Pročitaj više
98467928_10157934477992798_5770559424288522240_o.jpg

Peti i poslednji dan isporuke hrane i higijene traje u još sedam opština

Peti i poslednji dan isporuke hrane i higijene traje u još sedam opština - dolaze OZO i tehnološka oprema!

Pročitaj više
Violeta O.PNG

OpisMEDIjavanje sa Violetom Oroši

OpisMEDIJavanje: Svaka neproverena ili polutačna informacija može dovesti do velikih posledica.

Pročitaj više
news__15815847024.jpg

Konferencija "Status pravosuđa i pravničke prakse na Kosovu"

Konferencija "Status pravosuđa i pravničke prakse na Kosovu" - Severna Mitrovica 19.02.2020 u IBCM sever od 13h.

Pročitaj više
87055818_1456870267827337_274543470725562368_o.jpg

Poziv malim i srednjim preduzećima sa severa Kosova

Udruženje žena „Sabor“ objavljuje poziv malim i srednjim preduzećima sa severa Kosova.

Pročitaj više
68-Zahir-Tanin_QC.png

Za budućnost koju želimo, Program koji donosi rezultate

Izgradimo zajedno poverenje koje nam je potrebno, za budućnost koju želimo.

Pročitaj više
Platform Wheel Graphic.png

Poverenjem do pomirenja

Marko Rakić, izvršni direktor NVO Lokalna inicijativa LINK izrazio je zadovoljstvo što se našao među grupom odabranih ljudi čiji su rad i podsticaj za dodatno zalaganje u procesu pomirenja prepoznati.

Pročitaj više
91250326_543117553011766_1997914375444234240_n.png

VocUp nudi besplatnu pomoć zdravstvenim ustanovama na Kosovu

VocUp nudi besplatnu pomoć zdravstvenim ustanovama na Kosovu za prevode i lekturisanje na službene jezike onih dokumenata koji su namenjeni masovnom informisanju građana o merama protiv zarazne bolesti.

Pročitaj više
Capture1111.PNG

OpisMEDIJavanje

OpisMEDIJavanje – Vodič kroz vesti koje puštaš u svoj svet!

Pročitaj više
covid19humanrights_0.jpg

Uputstva za KOVID-19

Vreme je za solidarnost i saradnju u suzbijanju virusa, i za ublažavanje posledica, često nenameravanih, koje su proizvod mera preduzetih za zaustavljanje širenja Kovida 19.

Pročitaj više
80087093_1185286488344353_4317391595130322944_n.png

Meat in the Middle

U malom selu van Kline, šest Albanki i šest Srpkinja otvorilo je fabriku za preradu mesa ,,Eva" u 2016. godini.

Pročitaj više
Screenshot (116)-800x600.png

Božja deca

Pročitaj više
WxgePFJHTNAQRBuP3g5hoM.jpg

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost (SGG) poziva vladu da usvoji mere za rešavanje ekonomskih efekata pandemije COVID-19

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost (SGG) poziva vladu da usvoji mere za rešavanje ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na žene i devojke.

Pročitaj više
unmik.PNG

Druženje na daljinu

Pogledajte video o druženju na daljinu!

Pročitaj više
Capture.PNG

Poziv za slanje video snimaka: Možeš li TI da spasiš svet?

Dakle, pitanje je sledeće: KOJE TRI STVARI MOGU DA SPASU SVET?

Pročitaj više
100082118_1399617563579645_2832687350125953024_o.png

Mitrovica OnlineHackaton 1st Edition

Cilj hakatona je da zajedničkim snagama za 48 časova kreiramo društveno odgovorna i/ili inovativna rešenja koja će doprineti poboljšanju u razumevanju ili u rešavanju problema.

Pročitaj više
Tamara S.PNG

OpisMEDIJavanje sa Tamarom Skrozzom

OpisMEDIJavanje – Vodič kroz vesti koje puštaš u svoj svet!

Pročitaj više
Senka.PNG

OpisMEDIJavanje sa Senkom Vlatković

OpisMEDIJavanje: Ni po babu, ni po stričevima, samo u interesu istine!

Pročitaj više
Darko.PNG

OpisMEDIjavanje sa Darkom Dimitrijevićem

OpisMEDIJavanje: Manjinski mediji na Kosovu važni, ali finansijski ugroženi.

Pročitaj više
Marija.PNG

OpisMEDIJavanje sa Marijom Vučić

OpisMEDIJavanje: Lažne vesti najčešće leže u naslovima.

Pročitaj više
Andjelka.PNG

OpisMEDIjavanje sa Anđelkom Ćup

OpisMEDIJavanje: Srpski novinari na Kosovu se doživljavaju kao neprijatelji i nevažni.

Pročitaj više
Doruntina.PNG

OpisMEDIJavanje sa Doruntinom Baliu

OpisMEDIJavanje: Mladi novinari retko imaju prilike da rade u profesionalnim redakcijama.

Pročitaj više
Sanja S.PNG

OpisMEDIJavanje sa Sanjom Sovrlić

OpisMEDIJavanje: Imate pravo da znate šta institucije rade.

Pročitaj više
Branko.PNG

OpisMEDIJavanje sa Brankom Čečenom

OpisMEDIJavanje: Razmišljajte o tome odakle medijima novac.

Pročitaj više