Pristup uslugama i dobro upravljanje

Preporuke

3. Sve institucije moraju redovno da ažuriraju svoje internet stranice.

1 Inicijativa

Pristup uslugama i dobro upravljanje

5. Sve institucije koje nisu odredile službenike za kancelariju za rodnu ravnopravnost to moraju da urade.

0 Inicijative

94%

Napredak

Pristup uslugama i dobro upravljanje

6. Obuka osoblja da bude finansirana od strane međunarodne zajednice.

19 Inicijative

Pristup uslugama i dobro upravljanje

10. Striktno sprovoditi Zakon o rodnoj ravnopravnosti.

24 Inicijativa

Pristup uslugama i dobro upravljanje

11. Ohrabriti saradnju žena u: medijima, NVO i politici.

8 Inicijative

Pristup uslugama i dobro upravljanje

15. Odbornički klubovi skupština opština moraju da budu funkcionalniji.

1 Inicijativa

Pristup uslugama i dobro upravljanje

19. Ohrabriti volontiranje i plaćena stažiranja.

36 Inicijative

Pristup uslugama i dobro upravljanje

22. Na lokalnom nivou potrebna su veća sredstva za upošljavanje dodatnih prevodilaca, ili za angažovanje spoljnih prevodilačkih usluga.

4 Inicijativa

0%

Napredak

Pristup uslugama i dobro upravljanje