OSCE

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Inicijativa za brzi uticaj U toku 2019-11-01 Civilno društvo OSCE
2 Sloboda štampe i bezbednost medija na Svetski dan slobode štampe Završeno 2019-05-03 UN Women Udruženje novinara Kosova OSCE #HUMAN RIGHTS
3 Sloboda štampe i bezbednost medija na Svetski dan slobode štampe Završeno 2019-05-03 UN Women Udruženje novinara Kosova OSCE #HUMAN RIGHTS
4 Akademija omladinskog foruma Završeno 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
5 Akademija omladinskog foruma Završeno 2019-09-24 2019-09-29 OSCE #YOUTH #HUMAN RIGHTS
6 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
7 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
8 Flying over Differences Završeno 2019-05-28 2019-07-16 OSCE #YOUTH
9 WOmentorship for Dialogue programme Završeno 2019-09-27 2019-09-29 OSCE #GENDER EQUALITY #YOUTH
10 WOmentorship for Dialogue programme Završeno 2019-09-27 2019-09-29 OSCE #GENDER EQUALITY #YOUTH
11 Dijalog akademija za mlade žene Završeno 2019-10-11 2019-10-20 OSCE
12 Pronalaženje kolektivnog glasa Završeno 2019-09-17 OSCE #LANGUAGE #YOUTH
13 Oživljavanje zaostavštine Letnice - tragovi Majke Terezije iz Kalkute Završeno 2019-06-29 OSCE #YOUTH
14 Oživljavanje zaostavštine Letnice - tragovi Majke Terezije iz Kalkute Završeno 2019-06-29 OSCE #YOUTH
15 Oživljavanje zaostavštine Letnice - tragovi Majke Terezije iz Kalkute Završeno 2019-06-29 OSCE #YOUTH
16 Razbijanje rodnih stereotipa U toku OSCE #GENDER EQUALITY
17 Deca na prvom mestu: Uloga centara za socijalni rad u sudskom postupku Završeno 2020-06-12 OSCE #HUMAN RIGHTS
18 Mehanizam za masovna potraživanja imovinskih prava: iskustvo Kosova Završeno 2020-06-16 OSCE #HUMAN RIGHTS
19 Kampanja protiv porodičnog nasilja tokom pandemije COVID-19 Završeno OSCE #HUMAN RIGHTS
20 TV emisije o višejezičnosti Završeno OSCE #LANGUAGE
21 TV emisije o višejezičnosti Završeno OSCE #LANGUAGE
22 Suprotstavljanje tehnologijom Završeno 2018-01-01 2019-01-01 OSCE NGO Open Data Kosovo #YOUTH