Projekti

# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
2 Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOAD) In Progress UNDP
EU
Civilno društvo
Civilno društvo
Širom Kosova 01, January 2017 01, January 2020 #HUMAN RIGHTS
6 Nekoliko projekata In Progress UNDP Širom Kosova #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
20 Osnaživanje mladih za mirnu, prosperitetnu i održivu budućnost na Kosovu In Progress UNDP Severna Mitrovica , Priština , Južna Mitrovica 01, January 2019 01, June 2020 #YOUTH
22 Projekat za poboljšanje pristupa pravosuđu i reformu vladavine prava In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Širom Kosova #HUMAN RIGHTS
41 Poboljšanje pristupa pravdi na Kosovu In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Severna Mitrovica , Južna Mitrovica 01, August 2018 01, August 2021 #HUMAN RIGHTS
59 Dijalog između zajednica kroz inkluzivno očuvanje kulturnog nasleđa Completed UNDP
Ministarstvo kulture, omladine i sporta
Opštine
Civilno društvo
Širom Kosova 01, May 2018 01, November 2019
76 Integrisani teritorijalni razvoj 2 Completed UNDP Dragaš , Štrpce , Vitina 01, January 2017 01, January 2020 #HUMAN RIGHTS
80 Programi aktivnog tržišta rada 2 In Progress UNDP Širom Kosova 01, January 2014 01, January 2021 #YOUTH #HUMAN RIGHTS
94 Zdravije Kosovo Completed UNDP
Ministarstvo Zdravlja
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Civilno društvo
Civilno društvo
Širom Kosova 01, January 2018 01, January 2020 #HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT
95 Promocija i informisanje In Progress UNDP
Eco Kosovo
Širom Kosova #HUMAN RIGHTS
BACK TO TOP