Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020

Ovom inicijativom je postignut značajan napredak u pogledu usklađivanja zakonodavnog okvira sa međunarodnim standardima i principima ljudskih prava u sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama, uključujući stvaranje mehanizama koordinacije na lokalnom nivou kako bi se podržao pojačani odgovor od strane relevantnih aktera. Pročitajte više na: https://www.facebook.com/unwomenkosovo/