Međuetnička umetnička galerija

Omogućeno je ponovno uspostavljanje neformalnih međuetničkih kontakata među intelektualnim, umetničkim i akademskim vođstvom širom Kosova, pod sloganom „pusti da razlika u umetničkom stvaralaštvu podstakne sklad“. Međuetnički umetnički projekat je sproveden u različitim sektorima, umetničkim, kulturnim, ekološkim i međuetničkim aktivnostima čiji je cilj povećavanje međuetničke saradnje kroz organizovanje umetničkih izložbi usmerenih na pitanja vezana za ljudska prava i zaštitu životne sredine. Pročitajte više na:https://unmik.unmissions.org/

Organizacije: UNMIK , NGO Melodies
Lokacije: Peć
Značavanje: