Moj dom, moja prava

Projektom su izgrađeni istraživački kapaciteti pojedinih novinara, frilensera, producenata i istraživača. Takođe je podstaknuto učešće žena u novinarstvu. Aktivnosti su uključivale terenski rad na istraživanju i izradi priča koje su potom lektorisane, uređene i objavljene. Održan je okrugli sto sa relevantnim zainteresovanim stranama i vlastima da bi se raspravljalo o nalazima i napravile preporuke za poboljšanja. Istraživanje i pisanje novinarskih priča ukazalo je na zajedničke probleme i izazove sa kojima se susreću različite etničke grupe u vezi sa kulturnim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim pitanjima. Priče su korišćene za podizanje svesti građana o ovim izazovima, kao i o tome kako ih zajednički prevladati, poboljšavajući na taj način saradnju, integraciju i pomirenje u zajednicama. Pročitajte više na: http://agk-ks.org/wp-content/uploads/2019/06/Projekti-%E2%80%9CSht%C3%ABpia-ime-t%C3%AB-drejtat-e-mia%E2%80%9D-Anglisht-1.pdf

Organizacije: UNMIK , Udruženje novinara Kosova
Lokacije: Širom Kosova
Značavanje: #HUMAN RIGHTS