Kontinuirano zagovaranje - Volonterizam

UNHCR svojim redovnim programom i projektima podstiče volonterizam i direktno angažuje zagovarače zajednice i pruža mogućnosti za stažiranje. Pročitajte više na: https://www.unhcr.org/see/where-we-work/kosovo

Organizacije: UNHCR
Lokacije: Širom Kosova
Tags: #YOUTH