Izgradnja kapaciteta u toku

UNHCR kroz svoje redovne programe i projekte obezbeđuje stručnu i tehničku podršku za povećanje kapaciteta opštinskih kancelarija za civilni status i opštinskih kancelarija za zajednice i povratak. https://www.unhcr.org/see/where-we-work/kosovo

Organizacije: UNHCR , Civilno društvo
Lokacije: Širom Kosova
Značavanje: #HUMAN RIGHTS