Mitrovica Društveni klub

Tokom svog dugogodišnjeg postojanja, Mitrovica Social Club na severu Kosova i šire profilirao se kao koncept koji neguje kulturu otvorenog i slobodnog dijaloga u zajednici, među zajednicama i među različitim društvenim strukturama, garantujući svima slobodu izražavanja, razmenu mišljenja i stavova o političkom i društvenom kontekstu na Kosovu. Pročitajte više na: http://ngoaktiv.org/alb/project/mitrovica-social-club-2019-20

Organizacije: NVO Aktiv , KFOS
Lokacije: Širom Kosova
Datum početka : 01, October 2019
Tags: