Prenos predsedavanja EU na Kosovu

| #GermanEmbassy #EU #CroatianEmbassy #EuropeanUnionKosovo

Pogledajte primopredaju predsedavanja EU između Hrvatske i Nemačke, pri čemu su kosovska javnost istaknuta glavna dostignuća hrvatskog predsedavanja EU i glavni prioriteti nemačkog predsedavanja EU.

Ovaj projekat podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a implementira ga Nova društvena inicijativa. Izražena mišljenja predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, UNMIK-a ili Nove društvene inicijative.

Najnovije priče

Arda 611.jpg

Ardin ‘zlatni presek’ - violine, iskrenost i poštovanje

Nezavisno i od nacije, religije, važno je da se poštujemo i sve će biti u redu.

Pročitaj više
Vertical.png

Reagovanje na tekuću pandemiju COVID-19

Tim Ujedinjenih nacija za Kosovo (UNKT) reaguje u socio-ekonomskoj oblasti na tekuću pandemiju COVID-19.

Pročitaj više